Searched for: subject%3A%22Houtribdijke%22
(1 - 7 of 7)
document
van Ekdom, K. (author)
The objective of this research is to contribute to the understanding of the morphological behaviour of a sandy foreshore in the Markermeer, along the Houtribdijk. The research is primarily based on monitoring data obtained from the Building with Nature (EcoShape) project “Pilot Houtribdijk”. The focus is on the morphological development of the...
master thesis 2017
document
Shao, S. (author)
The theme of the landscape architecture graduation lab is “Flowscape”. It states the landscape infrastructure is not only a technical structure but also a carrier of natural and urban processes. It is proposed to solve the environmental problems and adapt to the surroundings as well as providing the appropriate environmental conditions for the...
master thesis 2016
document
Janssen, M.L. (author)
The current ecological situation in the Markermeer is not optimal. The lake comprises of nontransparant water on a sludge base with a shortage of phosphates, it is enclosed as a bathtub, and has steep edges due to bordering dikes. These causes result in bad ecological conditions for algae, fish, birds and vegetation. The planned island group...
master thesis 2015
document
Visser, P.J. (author)
Een verkenning van de mogelijke omvang van de bres(sen) in de Houtribdijk na een eventuele dijkdoorbraak.
report 2003
document
report 1990
document
Johanson, J.C.P. (author)
Gedurende de storm die op 25 januari 1990 plaatsvond is schade ontstaan aan de bekleding van de Houtribdijk. Dit rapport bevat een beschrijving van de huidige bekleding en de stormschade. Voor het herstel van de schade wordt verwezen naar de nota WBA-N-88.155 "Verbetering taludbekleding Houtribdijk". In deze nota wordt de conclusie getrokken dat...
report 1990
document
Johanson, J.C.P. (author), Van den Hoek, K. (author)
De Houtribdijk is bedoeld als onderdeel van de ringdijk van de Markerwaard en vormt de verbinding tussen Lelystad en Enkhuizen. Op het talud aan de zijde van het huidige Markermeer, bedoeld als binnentalud van de Markerwaard, ligt een bekleding waaraan schade optreedt. Deze nota is opgesteld om de volgende redenen: - Om inzicht te verschaffen in...
report 1988
Searched for: subject%3A%22Houtribdijke%22
(1 - 7 of 7)