Searched for: subject%3A%22IJmuiden%22
(41 - 44 of 44)

Pages

document
Cirkel, R. (author), Leene, P. (author)
Het hoofdontwerp vormt een studie naar de invloed van een verdieping van de zandbodem op de stabiliteit van de kust. Dit wordt gedaan ter hoogte van IJmuiden.
master thesis 1975
document
Marks, C.H. (author)
De oorspronkelijke doelstelling was na te gaan, hoe in IJmuiden de gunstigste situering voor een nieuwe sluis gevonden kon worden. De meest gunstige situering is die, waarbij het optreden van seiches, dus van golfverschijnselen, minimaal is. Deze doelstelling is gewijzigd tot het maken van een systeem ter bepaling van de opslingerfaktoren in een...
master thesis 1970
document
Canters Cremers, J.J. (author)
Beschouwing over de actieve en passieve gronddruk voor de kademuur van de vissershaven van Ijmuiden. Het probleem was dat er geen standaardwaarden voor duinzand beschikbaar zijn. Prototype metingen over afschuiving van zand.
report 1915
document
Kraus, J. (author)
Analyse van de noodzaak van een Noordzeekanaal, vergelijking met andere kanalen in de wereld, betekenis van de Nederlandse zeescheepvaart; beschrijving van de toestand in 1911, inclusief bathymetrische informatie, ontwerpen voor verbetering.
report 1911
Searched for: subject%3A%22IJmuiden%22
(41 - 44 of 44)

Pages