Searched for: subject%3A%22IJsseldelta%22
(1 - 6 of 6)
document
Meursing, L. (author), Borgdoff, M. (author), Claessen, F. (author), Gerritsen, H. (author), Gillissen, R. (author)
In december 2006 is de PKB Ruimte voor de Rivier vastgesteld. Daarin is een Basispakket maatregelen opgenomen dat in 2015 moet zijn uitgevoerd. Het vereiste veiligheidsniveau in het rivierengebied moet dan in overeenstemming zijn gebracht met de maatgevende afvoer van 16.000 m3/s in de Rijn bij Lobith. Daarnaast is in de PKB een aantal...
report 2009
document
Jansen, M. (author), van Ledden, M. (author)
Volgens de Wet op de Waterkering moet de minister van Verkeer en Waterstaat om de vijf jaar de Hydraulische Randvoorwaarden voor de primaire waterkeringen vaststellen. Voor de IJssel- en Vechtdelta gaat het daarbij om de maatgevende waterstanden waarop de primaire waterkering getoetst moeten worden. Hiervoor moet als onderdeel van een...
report 2005
document
Geerse, C.P.M. (author)
In de Wet op de Waterkering staat aangegeven dat de minister van Verkeer en Waterstaat elke vijf jaar hydraulische randvoorwaarden publiceert ten behoeve van het toetsen van de veiligheid van de primaire waterkeringen in Nederland. De meest recente hydraulische randvoorwaarden zijn vastgesteld in 2001 en gepubliceerd in een boekwerk dat vaak...
report 2003
document
Slomp, R. (author), Ytsma, D. (author), Westphal, R. (author)
In de IJsseldelta worden de waterstanden bepaald door de afvoer van de IJssel, het meerpeil op het IJsselmeer en windinvloeden. Daarnaast leidt de vernauwing van de IJssel tussen Kampen en IJsselmuiden tot opstuwing van de rivierafvoer. Door klimaatveranderingen wordt op termijn hogere rivierafvoeren verwacht. Eveneens zal door...
report 2002
document
Anonymous, A. (author)
Toekomstige ontwikkelingen zoals klimaatverandering en zeespiegelstijging leiden ertoe dat de waterhuishouding in het IJssel- en Vechtgebied (drastisch) zal veranderen. Het IJsselmeerpeil stijgt (WINmaatregel), de IJssel en de Vecht gaan meer water afvoeren en er wordt meer neerslag verwacht. Indien geen maatregelen genomen worden zullen als...
report 2002
document
Saathof, L.E.B. (author), Verbeek, L.B. (author)
De afsluiting van de Zuiderzee had als voornaamste doel het creeren van. een zoetwatermeer, waarin gemakkelijk nieuwe landbouwgronden te verkrijgen waren. De afsluiting had tevens een gunstig effect op de veiligheid tegen overstromingsgevaar van de omliggende gebieden. Deze werden nu niet meer bedreigd door hoog opgestuwd zeewater (vooral bij...
master thesis 1978
Searched for: subject%3A%22IJsseldelta%22
(1 - 6 of 6)