Searched for: subject%3A%22Interconnected%255C+power%255C+system%22
(1 - 2 of 2)
document
Miranda Castillo, María (author)
The uncertainties of the current power system with a larger share of renewables and more volatile generation profiles increases the importance of assessing resource adequacy. Within this framework, the thesis “Evaluation of missing capacity and resource adequacy in an interconnected power system” aims to answer the following question: “How to...
master thesis 2019
document
Van Offeren, R.A. (author)
In dit Master of Science onderzoek naar de inpassing van grootschalige windenergie in het Nederlandse elektriciteitsnet inclusief verbindingen naar de omringende netwerken is onderzocht of in Nederland een energiebuffer noodzakelijk is om het wisselende aanbod van windenergie op te vangen. Uit het onderzoek blijkt dat dit echter niet nodig is...
master thesis 2008