Searched for: subject%3A%22KRW%22
(1 - 4 of 4)
document
Van Zanten, O. (author), De Klein, J. (author), Langeveld, J.G. (author), Van Nieuwenhuijzen, A. (author)
In 2010 is binnen liet KRW-innovatieproject KALLISTO onderzocht hoe op een effectieve manier de waterkwaliteit in de Dommel verbeterd kan worden, zodat een goede ecologische toestand wordt gerealiseerd. Daarvoor is een nieuw toetsingskader voor chemische en ecologische waterkwaliteit ontwikkeld. Dit toetsingskader is opgesteld om specifiek het...
journal article 2013
document
Heerdink, R. (author), Broers, H.P. (author)
De Europese regelgeving op het gebied van grondwater (Grondwater Richtlijn) is gericht op het aantonen van trendomkeringen. Binnen het werkpakket TREND2 uit het Aquaterra-project (zie bijlage A en bijlage B) zijn technieken ontwikkeld voor trendanalyse. Deze technieken zijn toegepast op verschillende studiegebieden in Europa. Binnen dit...
report 2008
document
Van den Heuvel-Greve, M.J. (author), Maas, J.L. (author), Vethaak, A.D. (author)
Deze verkenning heeft als doel inzicht te geven hoe ecoassays kunnen worden ingezet voor de verplichtingen van de Kaderrichtlijn Water (KRW). Ecoassays zijn biologische testen waarmee de oorzaken van een slechte ecologische toestand kunnen worden achterhaald. Deze oorzaken kunnen van chemische, hydromorfologische of eutrofiƫringsaard zijn. De...
report 2005
document
Kornman, B.A. (author), Blauw, T. (author), Bil, M. (author), Van der Meij, V. (author), Van den Berg, M. (author)
De Kaderrichtlijnwater (KRW) is een Europese richtlijn die ervan uitgaat dat water een erfgoed is dat beschermd en verdedigd moet worden. De richtlijn geeft het kader voor de bescherming van het oppervlaktewater en grondwater. Doel van de richtlijn is o.a. het beschermen en voorkomen van verdere achteruitgang van aquatische ecosystemen en het...
report 2004
Searched for: subject%3A%22KRW%22
(1 - 4 of 4)