Searched for: subject:"Maas"
(1 - 20 of 101)

Pages

document
Hirschhorn Zonana, F. (author), Paulsson, Alexander (author), Hedegaard Sørensen, Claus (author), Veeneman, Wijnand (author)
This paper examines governance responses to Mobility as a Service (MaaS). The analysis focuses on the interactions between public transport systems and MaaS developments in Amsterdam, Birmingham, and Helsinki. Case comparison is informed by the multilevel perspective on socio-technical transitions and literature on meta-governance of networks....
journal article 2019
document
Knippenberg, Kjell (author)
Hely has developed Mobility as a Service (MaaS) through multimodal Hubs,<br/>which are offered within closed-user residential areas and made accessible<br/>through an application. This exploratory study aims to assess people’s mobility<br/>behaviour by the usage of Hely in a closed user group. It focused on two<br/>aspects: the indication of (1)...
master thesis 2019
document
Rikken, Mieke (author)
Mobility as a Service (MaaS) is a concept that integrates public transport and other access based mobility services into one easy to use platform. For users this means that they no longer have to do large investments while still having access to transport. They can perform door-to-door journeys in a way that suits their needs at a specific time....
master thesis 2019
document
Smit, Laureen (author)
Mobility-as-a-Service (MaaS) is an innovative concept which has the potential to deliver a convenient mobility option to travellers. It provides the supply of multi-modal and demand-driven mobility services which includes custom made travel options with real-time information. This all is shared with the use of a digital platform to the customer....
master thesis 2019
document
van Dalen, Pepijn (author)
The goal of this graduation project was to develop an innovation strategy for LeasePlan in relation to mobility as a service (MaaS). Before being able to determine a feasible, viable and desirable innovation strategy a comprehensive MaaS future mobility scenario was sketched out. This scenario was based on the insights gathered from the market,...
master thesis 2019
document
Klijn, F. (author), Asselman, Nathalie (author), Mosselman, E. (author), Sperna Weiland, Frederiek (author)
Door klimaatverandering verandert het afvoerregime van onze grote rivieren. Hoogwaters worden hoger en frequenter, laagwaters lager en langduriger. Hoe we daarop reageren hangt af van hoe we klimaatverandering zien: als opgave, of als kans om onvolkomenheden aan te pakken. In dit artikel presenteren we aanzetten voor een meer geo-ecologisch...
journal article 2019
document
Donkers, Robert (author)
The aim of this graduation project is to determine how Mobike can be successful in the Netherlands in the short-term and how Mobike can be successful in the long-term. To answer these questions, in this project research has been conducted on the users of Mobike. Next to that the environment of Mobike has been analyzed, after which a vision has...
master thesis 2018
document
van Reenen, Klaas (author)
The Dutch Delta Approach has been set up with the aim of ensuring water safety in the Netherlands and improve it where necessary. The open connection of the Nieuwe Waterweg has become the subject of debate. So far, the Dutch Delta Approach do not take closure of the Nieuwe Waterweg into account. A group of six engineers do anticipate on the...
master thesis 2018
document
Ratilainen, Hanna (author)
While urbanisation has increased and more efficient means of mobility are required, consumers are decreasingly interested in owning cars. One solution to meet people's mobility needs is to provide mobility as a service (MaaS). This study looks into consumers’ preferences on monthly MaaS packages and tries to identify the most important factors...
master thesis 2017
document
Bisschop, C. (author), De Groot, B. (author), Zethof, M. (author), Leenders, J.K. (author)
Het project Veiligheid Nederland in Kaart (VNK2) heeft voor 58 dijkringgebieden het overstromingsrisico, uitgedrukt in economische schade en aantallen slachtoffers, geanalyseerd. Na deze afzonderlijke dijkringringgebieden worden in dit rapport de resultaten gepresenteerd van de uitgevoerde risicoanalyse voor het gehele Maasdal in de provincie...
report 2015
document
Verduijn, M. (author)
The Meuse in the Netherlands is since the 1920s dammed by 7 weirs, which are located near Borgharen, Linne, Roermond, Belfeld, Sambeek, Grave and Lith. The weirs regulate the water levels in the canal sections (=stuwpanden) to provide sufficient depth for navigation. The management of the weirs is regulated by water level measurements at...
master thesis 2015
document
Moest, J. (author)
Architectural intervention to renew Feijenoord, Rotterdam.
master thesis 2012
document
Van der Krogt, M.G. (author)
Volgens het rapport van de nieuwe Deltacommmissie onder leiding van oud minister Veerman zal de zeespiegel de komende honderd jaar met 0,65 tot 1,30 meter stijgen. Om de regio Rijnmond ook in de toekomst te beschermen tegen hoge waterstanden zal de Maeslantkering tot wel 30 keer per jaar moeten sluiten. Dit is ongewenst voor de Rotterdamse Haven...
bachelor thesis 2012
document
Anonymus, A. (author)
Het Deltaprogramma Rivieren heeft als doel het formuleren van een integrale lange termijnaanpak, voor de Maas en voor de Rijntakken, waarin de integrale (ruimtelijke) opgaven en oplossingsrichtingen voor het rivierengebied voor de lange termijn (2100) benoemd zijn en de sleutelkeuzes voor de inrichting vastgelegd. Waterveiligheid en...
report 2011
document
Patzke, S. (author)
Deltares is door de Waterdienst gevraagd een hoogwaterbericht te schrijven voor de hoogwaters op de Maas in november 2010 en januari 2011 en het hoogwater op de Rijn in januari 2011. Het voorliggende document bevat deze hoogwaterrapportage. De rapportage is vooral beschrijvend en bedoeld om het hoogwater te documenteren.
report 2011
document
Anonymus, N.N. (author)
De Kaderrichtlijn Water heeft tot doel de oppervlaktewateren –waaronder ook overgangswater en kustwater- en het grondwater in de Europese Unie te beschermen en te verbeteren en het duurzaam gebruik van water te bevorderen. De doelstellingen van de Kaderrichtlijn Water moeten op 22 december 2015 zijn bereikt. Deze termijn kan onder bepaalde...
report 2009
document
Burgos, P. (author), Van den Beld, T. (author)
De watertemperatuur van rivieren wordt beïnvloed door meteorologische condities, warmtelozingen en de watertemperatuur en afvoer van zijrivieren en grondwater. Volgens het Ministerie van Verkeer en Waterstaat (2008) is sinds 1900 de watertemperatuur van de Rijn bij Lobith 3 graden Celsius toegenomen, waarvan 2 graden Celsius als resultaat van...
report 2009
document
Verheul, M.R.A. (author), Joziasse, J. (author), Klaver, G.T. (author), Van der Meulen, E.S. (author)
In het stroomgebied van de Geul wordt al sinds de Middeleeuwen intensieve mijnbouw bedreven. Als gevolg van transport en hersedimentatie van bodemmateriaal dat rijk is aan zware metalen en het "lekken" van zware metalen uit de afvalbergen van de mijnen in België komen ook nu nog verhoogde concentraties aan zware metalen voor in de Geul. Dit...
report 2009
document
Anonymous, A. (author)
De landen van de Europese Unie hebben in 2000 met de Kaderrichtlijn Water afgesproken dat grond- en oppervlaktewater in 2015 (of onder strikte voorwaarden zo snel mogelijk daarna) van goede kwaliteit zal zijn. Daarvoor wordt per stroomgebied een beheerplan opgesteld, waarin is aangegeven welke doelen er gelden voor de grond- en...
report 2008
document
Sloff, C.J. (author), Erdbrink, C.D. (author)
report 2008
Searched for: subject:"Maas"
(1 - 20 of 101)

Pages