Searched for: subject:"Maasvlakte"
(1 - 14 of 14)
document
Jonkman, S.N. (author), Nillesen, A.L. (author), Oosterlo, P. (author), De Kort, R.P.J. (author)
De afgelopen jaren (2010 - 2015) zijn er in Nederland vele in het oog springende waterbouwkundige projecten gerealiseerd. Aansprekende voorbeelden betreffen onder meer Maasvlakte 2, de Zandmotor, de ontpoldering van de Noordwaard en de omlegging van de Zuid-Willemsvaart. Ook in de lokale watersystemen zijn diverse interessante projecten gebouwd....
book 2016
document
Zlatanova, S. (author), Beetz, J. (author), Goos, J. (author), Mulder, A. (author), Boersma, A.J. (author), Schevers, H. (author), De Vries, M.E. (author), Ghawana, T. (author)
This report presents the investigations, developments and the result of the project 3D spatial data infrastructure, funded by Next Generation Infrastructures, Maasvlakte 2.
report 2014
document
Roelvink, D. (author), Stelling, G. (author), Hoonhout, B.M. (author), Risandi, J. (author), Jacobs, W. (author), Merli, D. (author)
The formulations of the 2DH process-based, nearshore morphological model XBeach were extended to allow for curvilinear grids using a finite volume approach. The formulations were tested for schematic cases such as a circular island and a field validation study was carried out for the case of storm erosion during a construction phase of the soft...
conference paper 2012
document
Ros, R. (author), Taneja, P. (author), Vellinga, T. (author)
The core business of a port is handling vessels and cargo. In addition a landlord Port Authority invests in development of port areas. However, in view of the new trends such as stakeholders interests related to environment and sustainability, it is can be wise to reexamine the business portfolio periodically. This applies especially if an...
conference paper 2012
document
Taneja, P. (author), Ros, R. (author), Velllinga, T. (author), Van Schuylenburg, M. (author)
The present volatile environment continues to place new functional requirements on port infrastructure. As a result, the useful life of port infrastructure has reduced in recent years. Flexibility in infrastructure makes it possible to adapt them for new or changed use. The use of flexible and sustainable solutions infrastructures needs to be...
conference paper 2012
document
Kant, G (author)
conference paper 2010
document
Blaas, M. (author), Tatman, S. (author), Kessel, T. van. (author), Twigt, D.J. (author)
report 2006
document
Blaas, M. (author), Boogaard, H.F.P. van den. (author)
report 2006
document
Winterwerp, J.C. (author)
report 2006
document
Van Vledder, G.P. (author)
Ten behoeve van het ontwerp van zeewerende constructies van nieuwe landaanwinningswerken van de Maasvlakte 2 is onderzoek verricht naar onzekerheden in de bepaling van golfrandvoorwaarden onder ontwerpcondities. In dit deelrapport is gekeken naar het effect van stromingen op de golfcondities voor de zeewerende constructies. Hierbij is gebruik...
report 2002
document
Steijn, R.C. (author)
In dit rapport wordt de toekomstige morfologie geschetst van de buitendelta van het Haringvliet op een tijdshorizon van 20, 50 en 100 jaar. Daarbij zijn acht varianten beschouwd: vier MV2 (Maasvlakte-2) varianten (geen MV2, MV2-zuid, MV2-noord en MV2-zuid met natuurvariant) en twee spuiregimes voor de Haringvlietsluizen (huidig LPH'84 en Getemd...
report 1998
document
Kuipers, E.V.L. (author)
Vanuit de projectorganisatie 'Maasvlakte2' vindt coördinatie van het onderzoek naar mogelijke uitbreidingsvormen plaats. Binnen deze projectorganisatie is onder andere de werkgroep Waterbeweging, Morfologie en Nautica 0NMN) actief. De werkgroep heeft verschillende onderzoeksthema's geïnventariseerd en vastgelegd in een onderzoeksplan. Eén van de...
report 1997
document
Stive, M.J.F. (author), Nauta, T. (author)
Projections are that Rotterdam, one of the worlds' largest harbours, will be in need of 1250 hectares of additional harbour area within the next 15 years. To meet this demand a substantial land reclamation ("Maasvlakte-2") is considered, which could provide 1000 hectares of new harbour areas and 750 hectares for nature and recreation. In...
conference paper 1997
document
Hernandez, J.A. (author), Johanson, J.C.P. (author), Burg, J.C. (author)
Tijdens de stormperiode op 28 en 29 februari en 1 maart is een schade van ongeveer 10.000 m2 ontstaan aan de glooiing van Basaltonzuilen aan de noordzijde van de Maasvlakte. Ten aanzien van een schade met een dergelijke omvang dringen zich twee vragen op, namelijk: - Hoe kon deze schade bij de opgetreden golfaanval ontstaan? - Hoe zwaar moet de...
report 1988
Searched for: subject:"Maasvlakte"
(1 - 14 of 14)