Searched for: subject%3A%22Markermeer%22
(1 - 20 of 38)

Pages

document
van Kouwen, Niels C. (author), Ton, A.M. (author), Vos, S.E. (author), Vijverberg, Thomas (author), Reniers, A.J.H.M. (author), Aarninkhof, S.G.J. (author)
Many sand spits are morphodynamically complex landforms, that are either analysed with complex and expensive computational models or at a conceptual level. Therefore, most case studies on spits in different environments are descriptive. A novel method based on the use of polar coordinates was devised to quantitatively analyse spit...
journal article 2023
document
Le Grand, Oscar (author)
Sea level rise will increase the risk of flooding in coastal areas. This poses a risk to the coastal protection as well as rivers and lakes close to the coast. Solutions are needed to cope with this threat. The past decade, nature based solutions have gained significant interest. One of these solutions could be sandy foreshores. Due to the use...
master thesis 2022
document
van Kouwen, Niels (author)
Many sand spits are morphodynamically complex cases that are hard to quantify. Therefore, most case studies on sand spits in a specific type of environment, are descriptive or even non-existent. As is the case for spits in low-energy lake environments, like the two spits at the Marker Wadden islands. Because quantification is necessary for spits...
master thesis 2022
document
van der Heijden, Ties (author)
This thesis investigates the potential of a large pumping station in IJmuiden, the Nether-lands, for participating in Demand Response. Due to climate change, renewable energy is onthe rise. The intermittency of energy, together with its unpredictable supply, are a big hurdlefor the energy transition. Two methods are promising solutions to this...
master thesis 2019
document
Xiong, L. (author)
The Marker Wadden finds a good balance between traditional wisdom and technology advance. On the one hand, based on the polder model, a traditional consensus way of planning and decision-making in the Netherlands, the Marker Wadden project is created by an alliance of both public and private bodies sitting together and their opinions...
journal article 2018
document
van den Bosch, B.A.P. (author)
Land reclamations in deltaric areas provide space to meet the demand for a safe place to live and work. Sand, a traditional filling material in some locations is becoming scarcer. An alternative filling material is mud. Mud consists of clay, silt, sand, organic material, water and gas. Therefore, it is a versatile material and difficult to...
master thesis 2016
document
Hendriks, H.C.M. (author)
A demand to use mud as fill material for land reclamations has emerged over the past years. Such reclamations start with pumping a muddy suspension into an area enclosed by dikes. The particles in suspension then settle to form a mud layer, so that the supernatant can be removed. This filling process may be repeated several times to completely...
master thesis 2016
document
Dankers, P. (author), Wichman, B.G.H.M. (author), van Kerkvoorde, M.S. (author)
Beantwoording onderzoeksvragen en monitoringsresultaten morphodynamica, geotechniek en ecologie. Aannemersbedrijf Fa. Gebr. van der Lee heeft in opdracht van Rijkswaterstaat in het Markermeer nabij de Houtribdijk tussen Trintelhaven en Lelystad een “pilot moeras” aangelegd. Deze pilot moeras is onderdeel van het innovatieve onderzoeksprogramma...
report 2015
document
Van Waveren, H. (author), Roos, A. (author)
In de tweede toetsronde op de primaire waterkeringen (2006) is ruim 33 kilometer van de Markermeerdijken tussen Amsterdam-Noord en Hoorn afgekeurd (IVW, 2006). Het overgrote deel van de dijken (90%) is afgekeurd op het faalmechanisme binnenwaartse stabiliteit. Daarnaast zijn de dijken op een gering aantal plekken niet hoog genoeg, niet stabiel...
report 2015
document
De Lucas Pardo, M.A. (author), Sarpe, D. (author), Winterwerp, J.C. (author)
Lake Markermeer, a large shallow lake in The Netherlands, suffers from turbidity and ecology problems. As part of a study aiming to mitigate these problems, we study flocculation processes in the lake; in particular, the possible mutual flocculation between algae and re-suspended bed sediments. We show that sediment re-suspended from the bed of...
journal article 2015
document
De Lucas Pardo, M.A. (author)
Over the years, Lake Markermeer, formerly a sea arm of the North Sea, has experienced a decline in some of its ecological values. A high suspended sediment concentration in the water column of the lake is believed to be one of the causes of this ecological deterioration. Currently, short term suspended sediment dynamics are well understood. This...
doctoral thesis 2014
document
Van Cuyck, T.A.P. (author)
De ecologische kwaliteit van het Markermeer is de laatste decennia sterk achteruit gegaan. De oorzaak hiervan is dat door de afsluiting van het Markermeer met de Houtribdijk een ondiep meer is ontstaan met een bodem van klei waarin een dynamische sliblaag aanwezig is. Al bij lage windsnelheden ontstaan golven die erosie van deze sliblaag...
master thesis 2013
document
Bakker, M. (author)
Lake Markermeer is a large and shallow freshwater lake in the center of the Netherlands. The lake was originally part of the Zuiderzee, a sea inlet of the North Sea. The lake is an important ecosystem, especially for water birds. The main problem in Lake Markermeer is the decreasing ecological value. High turbidity levels are believed to be one...
master thesis 2012
document
Schoen, J.J. (author)
In 2008 presenteerde de Deltacommissie haar bevindingen om Nederland ook in de toekomst waterbestendig te houden. Aan van de aanbevelingen was het verhogen van het IJsselmeerpeil met anderhalve meter te verhogen, met verstrekkende gevolgen voor de verschillende aan het IJsselmeer liggende steden. Een van deze steden is Lelystad, dat in haar...
bachelor thesis 2011
document
Lee, E.K.H. (author)
In opdracht van het Recreatieschap Westfriesland werd een onderzoek gestart naar het verzandingsprobleem in de vluchthaven Wijdenes. De vluchthaven kampte jarenlang met verzandingsproblemen en er zijn diverse onderzoeken en aanpassingen uitgevoerd, maar het probleem is nog steeds niet verholpen. Door de verscherpte wetgeving in 2008, zijn de...
master thesis 2011
document
Oude Essink, G. (author), Delsman, J. (author), Borren, W. (author), Stuurman, R. (author), Verkaik, J. (author)
Voor het begrijpen van de oppervlaktewaterpeil-grondwater relatie en het bepalen van de uitstraling van peilverandering of deklaagvergraving van het Markermeer op zijn omgeving is een beter inzicht nodig over de opbouw van de ondiepe ondergrond en de variaties in de doorlatendheid (viz. hydraulische weerstand) van de deklaag. De onder de...
report 2010
document
Bonte, M. (author)
Het Markermeer is meer ‘climate proof’ dan het IJsselmeer en heeft onder het huidige waterbeheer minder last van verzilting als gevolg van klimaatverandering, zeespiegelstijging en veranderende hydrologie van de Rijn dan het IJsselmeer. Dit blijkt uit een modelstudie waarbij water en chloride dynamisch in de tijd zijn gesimuleerd....
report 2009
document
Boderie, P. (author), Van Kessel, T. (author), De Boer, G. (author)
In deze studie is een computermodel voor het Markermeer opgezet, ingeregeld en gevalideerd. Het model beschrijft dynamsch de stroming van water, waterpeilen, golven en slib in het water en in de bodem. Het model is gecalibreerd voorde periode augustus 2007 - april 2008 en gevalideerd voor de periode daarna tot september 2008. In deze periode...
report 2009
document
Meijer, K. (author), Delsman, J. (author), Van Duinen, R. (author), Gotjé, W. (author), Van der Kolff, G. (author), Kramer, N. (author), De Wit, A. (author)
Een seizoensgebonden peilbeheer in het IJsselmeergebied, waarbij in het voorjaar het peil hoger wordt opgezet en in de zomer verder uitzakt, lijkt zowel voor zoetwatervoorziening als voor het versterken van natuurwaarden interessant. In verschillende studies, workshops en beleidsdocumenten is aan dit peilbeheer gerefereerd en gerekend. Aan...
report 2009
document
Verheij, H.J. (author)
report 2006
Searched for: subject%3A%22Markermeer%22
(1 - 20 of 38)

Pages