Searched for: subject%3A%22Natura%255C+2000%22
(1 - 5 of 5)
document
Domingos de Azevedo Quadros, F. (author), van Loo, Marijn (author), Snellen, M. (author), Dedoussi, I.C. (author)
Excess nitrogen deposition from anthropogenic sources of atmospheric emissions, such as agriculture and transportation, can have negative effects on natural environments. Designing effective conservation efforts requires knowledge of the contribution of individual sectors. This study utilizes a global atmospheric chemistry-transport model to...
journal article 2023
document
Waterhout, B. (author), Zonneveld, W.A.M. (author), Louw, E. (author)
This paper draws attention to a case in which Natura 2000 regulation, problematic ecological conditions, governance congestion and the aim to develop large urban projects are to go hand in hand in the Markermeer-IJmeer area, a 30 by 25 km lake in the centre of the Netherlands. The key interest is how central regulation is interpreted to fit...
conference paper 2014
document
Waterhout, B. (author), Louw, E. (author), Zonneveld, W.A.M. (author)
This paper draws attention to a case in which Natura 2000 regulation, problematic ecological conditions, governance congestion and the aim to develop large urban projects are to go hand in hand in the soft space of the Markermeer-IJmeer area, a 30 by 25 km lake in the centre of the Netherlands. The key interest is how central regulation is...
conference paper 2013
document
Runhaar, J. (author), Jalink, M.H. (author), Hunneman, H. (author), Witte, J.P.M. (author), Hennekens, S.M. (author)
Binnen het project 'Nadere Uitwerking Natura 2000', dat door KWR in opdracht van het Ministerie van LNV is uitgevoerd, is onder meer gewerkt aan de bepaling van de ecologische vereisten van habitattypen. Dit rapport vormt de inhoudelijke verantwoording van dat deel van het onderzoek.
report 2009
document
Poot, M.J.M. (author), Schouten, P. (author), Hoogenstein, L. (author), Schoten, H.H. (author), Den Held, A. (author)
Onder de Natuurbeschermingswet 1998 (Nb-wet) zal de Voordelta worden aangewezen als Natura 2000-gebied. Een verplichting die voortvloeit uit een aanwijzing in het kader van de Nb-wet is het opstellen van een beheerplan voor het gebied. In dit beheerplan moet duidelijk worden voor de komende 6 jaar welk gebruik is toegestaan en welk gebruik...
report 2007
Searched for: subject%3A%22Natura%255C+2000%22
(1 - 5 of 5)