Searched for: subject%3A%22Nederland%22
(61 - 80 of 408)

Pages

document
Guyt, P. (author), Van der Toorn Vrijthoff, W. (author)
zijn bedoeld als locale illustratie bij mogelijke toekomstscenario's. Het gaat daarbij om de vraag, welke verschillende situaties in een gemeente denkbaar zijn bij de twee groeiscenario's en de verschillende consumententypen, zoals die in het hoofdrapport zijn ·genoemd. Na een beschrijving van het winkelareaal, zijn op basis van een indeling van...
book 1999
document
Hermans, F. (author), Henderikx, P.A. (author), Leupen, P.H.D. (author), Visser, J.C. (author), Wegner, J.G. (author)
book 1999
document
Kleinhans, R. (author), Wassenberg, F. (author)
book 1999
document
Van Veghel, M. (author), Wassenberg, F. (author)
book 1999
document
Kullberg, J. (author), Van Aalst, I. (author)
book 1999
document
Van den Bossche, M. (author), Van Donselaar, P. (author), Van Haselen, H. (author), Piers, R. (author)
book 1999
document
Van Veghel, M. (author), Wassenberg, F. (author)
book 1999
document
Van Rooijen, H. (author), Wassenberg, F. (author), Gunsing, R. (author), Meijering, G. (author)
book 1999
document
Priemus, H. (author), Philipsen, E. (author)
book 1999
document
Van Rosmalen, B. (author)
book 1998
document
Bouwmeester, H. (author), Van Rosmalen, B. (author)
book 1998
document
Van der Zon, F. (author), Van Veghel, M. (author)
book 1998
document
Meijer, F.M. (author), Philipsen, E. (author)
book 1998
document
Hoekstra, J.S.C.M. (author), Boelhouwer, P.J. (author), Gunsing, M.C. (author)
book 1998
document
Hulsman, C.L. (author), Knoop, F.A.M. (author)
Al enkele jaren is er op ruime schaal sprake van structurele leegstand in kantoorgebouwen. In 1996 heeft de kantorenmarkt zich hersteld en is de vraag fors toegenomen. Dit herstel heeft zich in 1997 met name doorgezet in het midden- en topsegment. In diverse deelmarkten verbeteren de huurprijzen en neemt de leegstand af. Een groot deel van de...
book 1998
document
Korthals Altes, W.K. (author), De Jong, J. (author)
Medio 1996 is de gewijzigde Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg) in werking getreden. Hierdoor kan een groot aantal gemeenten gebieden aanwijzen waar eigenaren die grond willen verkopen, deze grond eerst aan de gemeente moeten aanbieden. Op deze wijze zou de regisserende rol van gemeenten bij locatieontwikkeling versterkt kunnen worden. Mogelijk...
book 1998
document
De Wolff, H. (author), Groetelaers, D. (author), De Jong, J. (author)
De gewijzigde Wet voorkeursrecht gemeenten is op 17 juli 1996 in werking getreden. De wetswijziging werd door de regering noodzakelijk geacht om de (VINEX) verstedelijkingstaakstelling beter te kunnen realiseren. Vanuit de Kamer en van betrokkenen rond deze verstedelijkingstaakstelling, zowel uit de publieke als de private sector, kon de...
book 1998
document
Priemus, H. (author), Van Aalst, I. (author), Louw, E. (author)
book 1998
document
Van Aalst, I. (author), Lambregts, B.W. (author), Kloosterman, R.C. (author)
book 1998
document
Kessels, I. (author), Kullberg, J. (author)
book 1998
Searched for: subject%3A%22Nederland%22
(61 - 80 of 408)

Pages