Searched for: subject%3A%22Nederland%22
(81 - 100 of 408)

Pages

document
Heeger, H. (author), Kullberg, J. (author), Van Die, L. (author)
Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van Gemeente Rotterdam, dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
book 1998
document
Nijenhuis, J. (author), Tillemans, F. (author), Van den Heuvel, M. (author), Engelvaart, L. (author)
report 1998
document
Kruythoff, H.M. (author), Baart, B. (author), Van Bogerijen, W. (author)
book 1997
document
Priemus, H. (author), Philipsen, E. (author)
book 1997
document
Boelhouwer, P.J. (author), Ter Bogt, R. (author), De Vries, P. (author)
book 1997
document
Boumeester, H. (author), Boelhouwer, P.J. (author), Mariën, A.A.A. (author)
book 1997
document
Van Rosmalen, B. (author), Kullberg, J. (author)
book 1997
document
Van Rosmalen, B. (author)
book 1997
document
Bokhorst, M. (author), Los, F.J. (author)
report 1997
document
Frieling, D.H. (author), Reh, W. (author), Berghauser Pont, M. (author), Peters, M.M. (author)
Onderzoekateliers zijn een samenwerkingsvorm van studenten in de afstudeerfase, promovendi, staf en hoogleraren, in totaal 8 tot 12 personen. Een onderzoekatelier combineert onderwijs met onderzoek: het thema van onderzoek van promotor en promoventus is richtinggevend voor de afstudeerprojecten van de deelnemende studenten.
book 1997
document
Bierbooms, J. (author), Van Bochove, G. (author), Borger, D. (author), Van Goethem, M. (author)
Document(en) uit de collectie Chemische Procestechnologie
report 1997
document
Anonymous, A. (author)
Bijna geen land ter wereld heeft, gerekend naar zijn oppervlatke, zoveel vaarwegen als Nederland. Door de ligging aan de monding van enkele belangrijke Europese rivieren is Nederland de natuurlijke toegangsweg voor groot deel van Europa. Geen wonder dat de binnenvaart een belangrijke positie inneemt bij het vervoer van goederen van en naar het...
report 1997
document
Van der Pols, K. (author), Verbruggen, J.A. (author)
In 1984 bestond de Stichting De Cruquius vijftig jaar. Dit werd gevierd met een symposium; de deelnemers daaraan ontvingen het boekje De ontwikkeling van het wateropvoerwerktuig in Nederland 1770-1870. Dit was van de hand van een van de sprekers - Ir. K. van der Pols, oud-voorzitter van de Stichting en erelid van haar Raad van Advies. Het werkje...
book 1996
document
Priemus, H. (author), Dijkstra, A. (author), Olden, H. (author)
book 1996
document
Elsinga, M. (author)
Dit onderzoek is tot stand gekomen in opdracht van de Gemeente Den Haag, Dienst Stedelijke Ontwikkeling en Woningstichting VZOS, Den Haag.
book 1996
document
Meijer, F.M. (author), Sjoer, E. (author), Trip, A.M. (author)
book 1996
document
Mey, M.G. (author)
book 1996
document
Boumeester, H. (author), Wassenberg, F. (author), Korthals Altes, H.J. (author)
Het verbeteren van het beheer is een van de pijlers van de vernieuwingsplannen van de Bijlmermeer. De veiligheid in en rond de flats moet verbeteren door meer toezicht te houden op wat er in de flats gebeurt. Reeds midden jaren tachtig bepleitte het Ministerie van Justitie (in navolging van de commissie Roethot) voor verscherping van het...
book 1996
document
Den Hollander, B. (author), Kruythoff, H. (author), Teule, R. (author)
book 1996
document
Priemus, H. (author), Van der Heijden, A.C.W. (author)
book 1996
Searched for: subject%3A%22Nederland%22
(81 - 100 of 408)

Pages