Searched for: subject%3A%22Nederlands%22
(1 - 20 of 410)

Pages

document
Stam, Nynke (author)
We are living in an age of deconstructing history, realizing our past is not as black and white as we once thought it was. By slowly peeling off the different layers of the past, our historical awareness grows and we gain a broader perspective on what has actually happened. Movements such as Black Lives Matter have sharpened our lenses massively...
student report 2023
document
Mostert, E. (author)
In de voorgaande hoofdstukken stond de vraag centraal hoeveel invloed de ingezetenen van een waterschap hebben op de besluit­vorming door het waterschapsbestuur. In dit hoofdstuk staat de vraag centraal welke speelruimte de waterschapsbesturen hebben. Kunnen zij een eigen beleid voeren of zijn zij met hand en en voeten gebonden aan wet- en...
book chapter 2023
document
te Duits, Noa (author)
This thesis explores the possibility of circularity to regenerate the degraded agricultural systems of the Foodvalley region. The Foodvalley is a regional network organization, consisting of eight municipalities situated partly in the province of Utrecht and partly the province of Gelderland. Circularity is used to describe a way in which...
master thesis 2022
document
Mostert, E. (author)
Dit boek is een herziening van het boek Nederlands waterrecht voor niet-juristen uit 2019. Het behandelt niet alleen het huidige waterrecht, maar ook het waterrecht na inwerkingtreding van de Omgevingswet. Alle aspecten van het waterbeheer komen aan bod: de bestuurlijke organisatie van het waterbeheer, het waterkwaliteits- en -kwantiteitsbeheer,...
book 2022
document
de Vries, Laura (author)
Over the last years the Netherlands has often had to deal with droughts and water shortages during summer. This problem is caused by long periods without rain but with high evaporation rates and is enhanced by groundwater extraction for drinking water. Due to climate change, these droughts are expected to occur more often and become more severe....
master thesis 2021
document
Huisman, Chris (author)
Het montessorionderwijs is een onderwijssoort met een pedagogische grondslag. In dit onderzoek staat de volgende vraag centraal: in hoeverre is de ideologie van het montessorionderwijs vertegenwoordigd in de architectuur van basisscholen in Nederland? Met behulp van literatuur is uiteengezet wat de ideologie van het montessorionderwijs inhoudt...
student report 2021
document
Cortes Vargas, Tania (author)
Context<br/> The “take-make-dispose” linear model has proven to be highly unsustainable during the past decades. A circular economy has emerged as a model that is restorative by design, and a response towards the high material and energy intensive linear model. However, a transition to a circular built environment implies a radical change in...
master thesis 2019
document
Ekkelenkamp, H. (author)
Met hun grafische weergave van de werkelijkheid hebben kaarten al eeuwenlang tot de verbeelding gesproken. Grote veranderingen rond 1800 op nationaal en koloniaal gebied hebben de wereldwijde vraag naar betrouwbare kaarten aanzienlijk doen toenemen. Met “Indonesië op de kaart” is onderzocht hoe de Indonesische archipel in de periode 1800-1990 in...
doctoral thesis 2019
document
van Roosmalen, P.K.M. (author), Hercules, M.F. (author)
Op 1 mei 1936 openden de Nederlandse ingenieurs A.C. Ingenegeren en G.S. Vrijburg in Nederlands-Indië de deuren van Ingenieurs-Bureau Ingenegeren-Vrijburg (IBIV) (afb.2 ). Het in Bandoeng gevestigde IBIV zou bestaan tot 1957. De bestaansperiode van het bureau viel samen met politiek turbulente jaren: de nadagen van het koloniale Nederlandse...
journal article 2016
document
Hoogendijk - de Vries, M. (author)
Dit afstudeerproject was een ontwerponderzoek dat keek naar hoe de stadsentree kan worden her gepositioneerd en geïntegreerd in het stedelijk weefsel. Dit project had als onderzoeksdoel om het onderwerp stadsentrees te verkennen. Het ontwerpdoel was om een huidige stadsentree te versterken in ruimtelijke en functionele zin. De onderzoeksvraag...
master thesis 2015
document
Van Emstede, C.I.C. (author)
The special value that is attributed to historic buildings and structures is the foundation of built heritage conservation and preservation. National guidelines and international charters state that the cultural-historical values attributed to a monument must be leading in drawing up and assessing preservation plans for a monument. To indicate...
doctoral thesis 2015
document
Ligtvoet, A. (author), Cuppen, E.H.J.W. (author), Hemmes, K. (author), Mehos, D. (author), Pesch, U. (author), Quist, J.N. (author), Di Ruggero, O. (author)
In het kader van het Next 50 Years project binnen het Energy Delta Gas Research programma 2010-2015 (zie http://www.edgar-program.com/) is een zestal toekomst-perspectieven uitgewerkt door medewerkers van de TU Delft. Deze perspectieven zijn tot stand gekomen op basis van interviews met 57 experts en belanghebbenden uit de Nederlandse energie-...
report 2015
document
Ponds, R. (author), Van Ham, M. (author), Marlet, G. (author)
De aandacht voor maatschappelijke verschillen en ongelijkheid is de laatste jaren toegenomen. Dit komt omdat er steeds meer aanwijzingen zijn dat deze verschillen groter worden. En er aanwijzingen zijn dat er negatieve effecten uitgaan van het ontstaan van scherpe maatschappelijke scheidslijnen. Naar zowel toenemende verschillen en ongelijkheid...
report 2015
document
Mostert, E. (author)
Dit rapport is geschreven als dictaat bij het vak Waterrecht en -organisatie (CIE5500) dat aan de TU Delft gegeven wordt. Het boek kan echter ook van nut zijn voor anderen die zich voor het waterrecht en het waterbeheer interesseren. In dit rapport komen alle aspecten van het waterrecht in brede zin aan bod. In hoofdstuk 2 worden de...
lecture notes 2014
document
Cruiming, R.R. (author)
Zachte krimp preventie door herstructurering van een bestaande bedrijfsterrein van een regionale verzorgingskern.
master thesis 2014
document
Schouwenaars, M.C.J. (author)
Public transport use and spatial developments have always influenced each other. During the last decade governments are more and more trying to get grip onto this process via different types of policy tools. One of these tools is Transit Oriented Development (TOD). In TOD the use of existing and new public transport network is stimulated by...
master thesis 2014
document
Burgmans, H.H. (author)
This graduation assignment aims to design the framework of the new RTL XL service. Creating a unique video on demand service that answers the changing user needs in a strategically sound way. The new service will help RTL find the right positioning of their VOD propositions. The designed future RTL XL service consist of 7 features. Focussed on...
master thesis 2014
document
Bauer, T. (author)
Als onderdeel van de opleiding restauratiearchitect van de faculteit Bouwkunde van de Technische Universiteit Delft werden vanaf de jaren zeventig van de vorige eeuw werkweken georganiseerd rond een historisch gebouw. Onder leiding van de hoogleraar J.G.N. Renaud en later ir. H.C. Knook werd het object door studenten bouwhistorisch en...
book chapter 2012
document
Smits, M.C.J. (author)
Preliminary feasibility study on the development of a marina at Noordwijk The Dutch coast is a popular destination for tourists. The coast offers all kinds of water sports and activities on the beach. The nice boulevards and the peacefulness of nature attract many tourists as well. At certain points, however, the coast does not satisfy the...
master thesis 2008
document
Vuren, B.G. van (author), Hauschild, A. (author), Ottevanger, W. (author), Crebas, J.I (author), Yossef, M.F.M. (author)
report 2008
Searched for: subject%3A%22Nederlands%22
(1 - 20 of 410)

Pages