Searched for: subject%3A%22Nederlands%255C-Indi%25C3%25AB%22
(1 - 3 of 3)
document
Ekkelenkamp, H. (author)
Met hun grafische weergave van de werkelijkheid hebben kaarten al eeuwenlang tot de verbeelding gesproken. Grote veranderingen rond 1800 op nationaal en koloniaal gebied hebben de wereldwijde vraag naar betrouwbare kaarten aanzienlijk doen toenemen. Met “Indonesië op de kaart” is onderzocht hoe de Indonesische archipel in de periode 1800-1990 in...
doctoral thesis 2019
document
van Roosmalen, P.K.M. (author), Hercules, M.F. (author)
Op 1 mei 1936 openden de Nederlandse ingenieurs A.C. Ingenegeren en G.S. Vrijburg in Nederlands-Indië de deuren van Ingenieurs-Bureau Ingenegeren-Vrijburg (IBIV) (afb.2 ). Het in Bandoeng gevestigde IBIV zou bestaan tot 1957. De bestaansperiode van het bureau viel samen met politiek turbulente jaren: de nadagen van het koloniale Nederlandse...
journal article 2016
document
Roosmalen, P.K.M. van (author)
Dit hoofdstuk, een korte versie van Van Roosmalens dissertation, schetst de ontwikkeling en professionalisering van stedenbouw in Nederlands-Indië en Indonesië tussen 1905 en 1950, de modernisering van de kolonie en het ontstaan van Indonesië. Een Engelse versie van het hoofdstuk verscheen in 2008 (‘For Kota and Kampong. The Emergence of Town...
book chapter 2004