Searched for: subject%3A%22Nieuwe%255C%2BWaterweg%22
(1 - 20 of 30)

Pages

document
van Reenen, Klaas (author)
The Dutch Delta Approach has been set up with the aim of ensuring water safety in the Netherlands and improve it where necessary. The open connection of the Nieuwe Waterweg has become the subject of debate. So far, the Dutch Delta Approach do not take closure of the Nieuwe Waterweg into account. A group of six engineers do anticipate on the...
master thesis 2018
document
Kerssens, P.A. (author)
The distance between marinas along the Dutch coast is large. By building marinas on strategic locations along the coast, sailing times can be reduced significantly. However, building marinas bordering the North Sea is expensive due to the lack of sheltering from waves. Hook of Holland is such a strategic location, located at a distance of 30...
master thesis 2013
document
Van de Ven, G.P. (author)
Willen wij het besluit van het maken van de Nieuwe Waterweg en het graven van het Noordzeekanaal goed willen begrijpen, dan moeten wij enig begrip hebben van het functioneren van de overheid en de overheidsfinancien, de toestand van de scheepvaart en de technische mogelijkheden voor het maken van deze waterwegen. De haven van Rotterdam is sinds...
report 2008
document
Jong, M.P.C. de (author)
report 2004
document
Crosato, A (author), Kuijper, C. (author)
report 2002
document
Stelling, G.S. (author), Kester, J.A.T.M. van (author)
report 1999
document
Sonneveldt, H.L.A. (author), Baart, A.C. (author)
report 1996
document
Bons, C.A. (author)
report 1994
document
Jong, P. de (author)
report 1994
document
Schaafsma, A.S. (author)
report 1993
document
Jong, P. de (author)
report 1993
document
Bleeker, F.J. (author), Bons, C.A. (author)
report 1993
document
Kernkamp, H.W.J (author), Kaaij, T. van der (author)
report 1993
document
Bleeker, F.J. (author), Bons, C.A. (author)
report 1993
document
Bleeker, F.J. (author), Bons, C.A. (author)
report 1993
document
Karelse, M. (author)
report 1992
document
Roelfzema, A. (author)
report 1992
document
Veldman, J.J. (author)
report 1991
document
Van Zwol, J.H. (author)
Teneinde de Zeeuwse en Zuid-Hollandse eilanden te beveiligen tegen stormvloeden vanuit zee zijn in het kader van de Deltawet de zeegaten tussen de Nieuwe Waterweg en de Westerschelde afgesloten. In dezelfde wet is bepaald dat de Nieuwe Waterweg en de Westerschelde open moeten blijven met het oog op de bereikbaarheid van de havens van Rotterdam...
master thesis 1990
document
Koster, M.J. (author)
De invloed van de stormvloedkering in de Nieuwe Waterweg op de kans op overbelasting van de dijkringen in het benedenrivierengebied. Het doel van deze nota is een globaal overzicht te geven van de nog noodzakelijke dijkverhogingen bij aanleg van een stormvloedkering in de Nieuwe Waterweg. In deze nota wordt de veiligheid van de volgende...
report 1990
Searched for: subject%3A%22Nieuwe%255C%2BWaterweg%22
(1 - 20 of 30)

Pages