Searched for: subject%3A%22Non%255C-centered%255C%2Bparameterization%22
(1 - 1 of 1)
document
Schauer, M. (author)
In dit proefschrift bestuderen we diffusie processen, it zijn Markovprocessen met continue paden in een euclidische ruimte die bepaalde stochastische differentiaalvergelijkingen oplossen. Wij ontwikkelen en implementeren Bayesiaanse procedures voor de schatting van de drift en diffusie coefficienten wanneer slechts discrete observaties van het...
doctoral thesis 2015