Searched for: subject%3A%22Noordzeekanaal%22
(1 - 8 of 8)
document
van der Heijden, Mark (author)
Het Noordzeekanaal verbindt de Haven van Amsterdam met de Noordzee via het sluizencomplex van IJmuiden. In de huidige situatie is de Noordersluis maatgevend voor de maximale diepgang van de scheepvaart op het Noordzeekanaal. Met de geplande realisatie van Zeesluis IJmuiden begin 2022, zal de Noordersluis niet langer maatgevend zijn voor de...
master thesis 2021
document
van der Heijden, Ties (author)
This thesis investigates the potential of a large pumping station in IJmuiden, the Nether-lands, for participating in Demand Response. Due to climate change, renewable energy is onthe rise. The intermittency of energy, together with its unpredictable supply, are a big hurdlefor the energy transition. Two methods are promising solutions to this...
master thesis 2019
document
Van de Ven, G.P. (author)
Willen wij het besluit van het maken van de Nieuwe Waterweg en het graven van het Noordzeekanaal goed willen begrijpen, dan moeten wij enig begrip hebben van het functioneren van de overheid en de overheidsfinancien, de toestand van de scheepvaart en de technische mogelijkheden voor het maken van deze waterwegen. De haven van Rotterdam is sinds...
report 2008
document
Verheij, H.J. (author), Prooijen, B. van (author)
report 2007
document
Karelse, M. (author), Gils, J.A.G. van (author)
report 1991
document
Van der Made, J.W. (author)
Dit rapport beschrijft het ontwerp van het Noordzeekanaal op basis van het ontwerp van het Panama Sea Level Canal. 2 schepen van 60.000 ton moeten elkaar kunnen passeren, hellingen van de taluden worden 1:3 tot 1:4 en eisen zijn gesteld aan de vaarsnelheid bij een zekere diepgang.
report 1958
document
Mazure, J.P. (author), Van Hoolwerff, G.H. (author)
Het rapport gaat in op "Algemeen plan voor de Zuidwestelijke polder", waarin men tot een plan komt om het waterbezwaar op het Ijmeer in natte tijden zoveel nodig door te voeren op het IJsselmeer. Het rapport onderzoekt deze mogelijkheid aan de hand van metingen en enige omvangrijke berekeningen. Er blijkt dat matige stijgingen van het peil van...
report 1950
document
Kraus, J. (author)
Analyse van de noodzaak van een Noordzeekanaal, vergelijking met andere kanalen in de wereld, betekenis van de Nederlandse zeescheepvaart; beschrijving van de toestand in 1911, inclusief bathymetrische informatie, ontwerpen voor verbetering.
report 1911
Searched for: subject%3A%22Noordzeekanaal%22
(1 - 8 of 8)