Searched for: subject%3A%22Nourishment%22
(141 - 160 of 187)

Pages

document
Nipius, L.J. (author)
report 2002
document
Roelse, P. (author)
Na bijna 10 jaar ervaring met Dynamisch Handhaven is een evaluatie uitgevoerd die de gehele Nederlandse kust omvat. Eerdere evaluaties moesten beperkt blijven tot individuele suppleties en tot kusttrajecten waar enkele suppleties waren uitgevoerd. Bij de huidige evaluatie kon voor het eerst ook aandacht worden gegeven aan onderwatersuppleties....
report 2002
document
Walstra, D.J.R. (author)
report 2001
document
Boswood, P.K. (author), Murray, R.J. (author)
This report was prepared in 1996/97 as background information for the assessment of bypassing systems for the Tweed River Entrance Sand Bypassing Project. The information contained within this report has been obtained from a number of sources. The authors wish to thank all those who have provided assistance. In particular, the advice and...
report 2001
document
Joustra, T.A. (author)
AI sinds jaar en dag worden over de hele wereld strandsuppleties uitgevoerd. Het doel van die strandsuppleties is de verdediging van kusten en de verbetering van de recreatiemogelijkheden. Om die laatste reden is er eind jaren tachtig een vooroeversuppletie uitgevoerd bij de Gold Coast in Queensland, Australie. Het morfologisch gedrag van die...
master thesis 2001
document
Joustra, T.A. (author)
AI sinds jaar en dag worden over de hele wereld strandsuppleties uitgevoerd. Het doel van die strandsuppleties is de verdediging van kusten en de verbetering van de recreatiemogelijkheden. Om die laatste reden is er eind jaren tachtig een vooroeversuppletie uitgevoerd bij de Gold Coast in Queensland, Australie. Het morfologisch gedrag van die...
master thesis 2001
document
Kidd, R. (author)
This manual represents a renewed effort by the Department of Land and Water Conservation to present an up-to-date document on how we can best manage our dune landscapes. It builds on the many efforts of past dune managers and offers the community practical advice on the ways we can care for the plants, animals and topographic features within the...
report 2001
document
Caljouw, M. (author)
report 2000
document
Caljouw, M. (author)
The Dutch coast at Egmond is a highly dynamic region where nourishments of sand are necessary to compensate erosion. In comparison with neigbouring coastal areas the necessary nourishment frequency is relatively high. The latest intervention concerns a combined beach- and shoreface nourishment in the spring and summer of 1999. In order to...
master thesis 2000
document
Mulder, J.P.M. (author)
Compensatie van zandverliezen op dieper water komt voort uit een grootschalige benadering van de kust met ruimtelijke eenheden op de schaal van deelsystemen en een tijdseenheid van decennia. Evaluatie van de effectiviteit van dit beleid vereist een monitorprogramma dat op deze tijd- en ruimteschaal is afgestemd. Indien de langere meetraaien...
report 2000
document
Moyés i Polo, M. (author)
During the second half of this century offshore sand extraction has become commonplace. There has been an important increase of sand demand to use on construction and coastal protection as well as for industrial purposes. On the other hand, the development in the dredging field has helped to the expansion of the process. Since nearshore dredging...
master thesis 2000
document
Te Gussinklo Ohmann, D.B. (author)
Artificial nourishment is an often used measure along the Dutch coast. Advantages are, amongst others, the lower costs, no negative influence on recreation and in contrast to hard measure it does not have negative consequences for the adjacent coastal areas. A disadvantage is that in most cases a repetition of the nourishment will be necessary...
master thesis 1999
document
Bekooij, J. (author)
Het onderwerp van dit afstudeerproject is ontstaan naar aanleiding van een prijsvraag van de gemeente Zijpe. Ter gelegenheid van het 400-jarig bestaan van de Zijpe en Hazepolder werd een prijsvraag uitgeschreven met als onderwerp: "kijk op de kust". Door de TU-Delft, in samenwerking met Alkyon, werd aan de prijsvraag meegedaan. Hun "kijk op de...
master thesis 1999
document
Halbertsma, B. (author)
Als men de Nederlandse geschiedenis bekijkt dan is er een steeds terugkerend element te ontdekken: de strijd tegen de zee. Er is in het verleden veelland veroverd op het water, maar er moet constant voor gezorgd worden dat het gewonnen land behouden blijft. Als er niet actief zou worden ingegrepen dan zou binnen afzienbare tijd de kustlijn sterk...
master thesis 1997
document
Ter Wengel, M. (author)
Al eeuwenlang wordt er in Nederland gestreden met de zee. Erosie van de kust zorgt voor een grote bedreiging van het achterland van overstromingen met vaak grote schade tot gevolg. Om de steeds waardevollere infrastructuur in het achterland te beschermen, worden er steeds verdergaande maatregelen getroffen om de kust tegen overstromingen te...
master thesis 1997
document
Van Ditzhuyzen, M. (author)
Dit Hoofdrapport betreft een afstudeeronderzoek naar de effectiviteit van vooroeversuppleties. Bij vooroeversuppleties kan men denken aan een onderwaterberm op enige afstand van en evenwijdig aan de kustlijn. Het gestelde einddoel van dit onderzoek is een afweging van de kosten en baten van een aantal mogelijke uitvoeringsvarianten voor de...
master thesis 1996
document
Groenewoud, M.D. (author)
In the framework of the NOURTEC project experimental nourishments have been executed. The NOURTEC project is an EU-research project in the scope of the program for Marine Science and Technology (Mast II). NOURTEC stands for Innovative Nourishment Techniques Evaluation. Full-scale experiments have been carried out in three different countries ...
master thesis 1996
document
Reniers, A.J.H.M. (author), Roelvink, J.A. (author)
report 1996
document
Wolters, A.F. (author)
De temperatuur op aarde stijgt. Een gevolg van deze temperatuurstijging is zeespiegelstijging. Een ander gevolg zou kunnen zijn dat de weersomstandigheden kunnen veranderen. De gemiddelde windkracht zou kunnen toenemen waardoor de golfhoogtes kunnen toenemen. Ook de gemiddelde windrichting zou kunnen veranderen. Een en ander zal gevolgen hebben...
master thesis 1995
document
Kersting, N.F. (author)
In 1993 an artificial sand nourishment was carried out at the coast of Terschelling. The total amount of supply was deposited in a trough between two breaker bars, up to a level of about NAP -5m. The present report gives a prediction of the development of the coast in the next 10 years. For this, a mathematical model has been used, in which the...
master thesis 1995
Searched for: subject%3A%22Nourishment%22
(141 - 160 of 187)

Pages