Searched for: subject%3A%22Nourishment%22
(161 - 180 of 195)

Pages

document
Bekooij, J. (author)
Het onderwerp van dit afstudeerproject is ontstaan naar aanleiding van een prijsvraag van de gemeente Zijpe. Ter gelegenheid van het 400-jarig bestaan van de Zijpe en Hazepolder werd een prijsvraag uitgeschreven met als onderwerp: "kijk op de kust". Door de TU-Delft, in samenwerking met Alkyon, werd aan de prijsvraag meegedaan. Hun "kijk op de...
master thesis 1999
document
Halbertsma, B. (author)
Als men de Nederlandse geschiedenis bekijkt dan is er een steeds terugkerend element te ontdekken: de strijd tegen de zee. Er is in het verleden veelland veroverd op het water, maar er moet constant voor gezorgd worden dat het gewonnen land behouden blijft. Als er niet actief zou worden ingegrepen dan zou binnen afzienbare tijd de kustlijn sterk...
master thesis 1997
document
Ter Wengel, M. (author)
Al eeuwenlang wordt er in Nederland gestreden met de zee. Erosie van de kust zorgt voor een grote bedreiging van het achterland van overstromingen met vaak grote schade tot gevolg. Om de steeds waardevollere infrastructuur in het achterland te beschermen, worden er steeds verdergaande maatregelen getroffen om de kust tegen overstromingen te...
master thesis 1997
document
Van Ditzhuyzen, M. (author)
Dit Hoofdrapport betreft een afstudeeronderzoek naar de effectiviteit van vooroeversuppleties. Bij vooroeversuppleties kan men denken aan een onderwaterberm op enige afstand van en evenwijdig aan de kustlijn. Het gestelde einddoel van dit onderzoek is een afweging van de kosten en baten van een aantal mogelijke uitvoeringsvarianten voor de...
master thesis 1996
document
Groenewoud, M.D. (author)
In the framework of the NOURTEC project experimental nourishments have been executed. The NOURTEC project is an EU-research project in the scope of the program for Marine Science and Technology (Mast II). NOURTEC stands for Innovative Nourishment Techniques Evaluation. Full-scale experiments have been carried out in three different countries ...
master thesis 1996
document
Reniers, A.J.H.M. (author), Roelvink, J.A. (author)
report 1996
document
Kersting, N.F. (author)
In 1993 an artificial sand nourishment was carried out at the coast of Terschelling. The total amount of supply was deposited in a trough between two breaker bars, up to a level of about NAP -5m. The present report gives a prediction of the development of the coast in the next 10 years. For this, a mathematical model has been used, in which the...
master thesis 1995
document
Wolters, A.F. (author)
De temperatuur op aarde stijgt. Een gevolg van deze temperatuurstijging is zeespiegelstijging. Een ander gevolg zou kunnen zijn dat de weersomstandigheden kunnen veranderen. De gemiddelde windkracht zou kunnen toenemen waardoor de golfhoogtes kunnen toenemen. Ook de gemiddelde windrichting zou kunnen veranderen. Een en ander zal gevolgen hebben...
master thesis 1995
document
De Ruig, J. (author)
Sinds de beleidskeuze in 1990 is de uitvoering van 'dynamisch handhaven' met kracht ter hand genomen. Overal langs de kust is de veiligheid tegen overstroming door de zee gehandhaafd. Met het bestrijden van de structurele erosie zijn de mogelijkheden voor behoud en ontwikkeling van functies in de duinen en op het strand toegenomen. Op de meeste...
report 1995
document
Capobianco, M. (author), De Vriend, H.J. (author), Nicholls Robert, J. (author), Stive, M.J.F. (author)
conference paper 1994
document
Roelvink, J.A. (author)
report 1994
document
Winter, T. (author)
A literature review is undertaken to understand the causes and the effects of the first process. Using the resulting equations, the UNIBEST-TC program is verified for the process of wave transmission over and through a submerged breakwater. Due to the fact that only impermeable breakwaters can be implemented in the program, deviations occur. For...
master thesis 1993
document
Stive, M.J.F. (author), De Vriend, H.J. (author), Nicholls Robert, J. (author), Capobianco, M. (author)
conference paper 1993
document
Dean, R.G. (author)
Design principles for beach nourishment in the form of cross-shore response, planform evolution of beach nourishment projects and damage reduction
report 1992
document
D'Angremond, K. (author)
An analysis of "soft" measurements, in the form of beach nourishment, to protect ourselves against the sea. The rapport covers the following subject with regard to "soft" measurements: - Design of soft solution: review of design tools, practical consequences of morphological theory and failure modes - Construction methods for soft solutions:...
report 1992
document
Verhagen, H.J. (author)
Simple design rule for artificial beach nourishment, as applied in the Netherlands.
conference paper 1992
document
Meisner, E. (author)
In 1988 a large nearshore nourishment at Gold Coast, Australia was carried out. InSeptember/October 1988 1.5 million m3 of sand was dumped nearshore between the -6m and -10m depth contour, in the most southern part of the Gold Coast beaches. Following these works, carried out by WestHam Dredging, further nourishment took place from November 1989...
master thesis 1991
document
Roelse, P. (author), Verhagen, H.J. (author)
In the Netherlands much land was captured from the sea. At the same time however along the coast severe losses of land occurred. The main reasons were sea level rise and effects of decreasing tidal volumes of estuaries. Besides there were the local effects of shifting tidal channels and periodical movements of the coastline. Building of groynes,...
conference paper 1991
document
Stive, M.J.F. (author), Nicholls Robert, J. (author), De Vriend, H.J. (author)
journal article 1991
document
Verhagen, H.J. (author)
The government of The Netherlands has decided in the summer of 1990 to maintai.n the coastline at the position of 1990. This will be done mainly by artificial beach nourishment. The costs will be paid by the national government. The purpose of this coastal maintenance is to maintain a sufficient level of safety and to maintain the various...
conference paper 1991
Searched for: subject%3A%22Nourishment%22
(161 - 180 of 195)

Pages