Searched for: subject%3A%22Openbare%255C%2Bruimte%22
(1 - 20 of 20)
document
Meijer, Noor (author)
Onderzoek: Dit project heeft als doel te onderzoeken hoe skateboarders de gebouwde omgeving ervaren en begrijpen en wat architecten of ontwerpers (van zulke plekken) kunnen leren van deze gebruikers. Skateboarders, voor wie autoriteit en conventie van weinig betekenis zijn, suggereren dat de gebouwde omgeving niet alleen een plek is om te wonen,...
master thesis 2021
document
Vanhelsuwé, Maël (author)
‘Een kamer in de wijk’ is een project over het vergroten van de ontwikkelkansen van jongeren en het verminderen van de overlast door jongeren in de wijk Feijenoord in Rotterdam. Aan de hand van literatuurstudies en veldwerk zoals observaties, interviews, en workshops zijn deze onderwerpen verkend en onderzocht. In het onderzoek komt naar voren...
master thesis 2018
document
Kant, J.E. (author)
master thesis 2015
document
Lotfi, B. (author)
Placemaking as a structural tool for the collective end-user to customize the streets; research on the space and guidelines for the Bergweg, Rotterdam Citizen participation has been an important topic within the built environment for quite some time now. In the Netherlands this practice started as panel groups that provided input for the...
master thesis 2014
document
Slabbers, T. (author)
Naar aanleiding van verschillende problemen, met betrekking op de openbare ruimte, in de Haagse binnenstad is een onderzoek gestart met als doel om uit te zoeken hoe de binnenstad gebruikt wordt. Wat zijn plekken waar mensen vaak komen en waar komen ze niet, wat zijn hun herkenningspunten en welke routes loopt men. Dit onderzoek is gedaan met...
master thesis 2014
document
Van der Ploeg, I.J. (author)
master thesis 2014
document
Van Meerten, C.H. (author)
Netbeheerders en gemeenten plegen werkzaamheden voor de aanleg, onderhoud en vervanging van kleine ondergrondse infrastructuren. Zij doen dit om aan de vraag uit de maatschappij te kunnen voldoen en om de netwerken te laten functioneren in overeenstemming met de gestelde doelen, veiligheidseisen en wet- en regelgeving. Door de aanleg van...
master thesis 2014
document
Telgt, C. (author)
Dit afstudeerproject richt zich op hoe de inrichting van de openbare ruimte de veiligheidsbeleving van bewoners, bezoekers en passanten kan verbeteren binnen een Vinex wijk. Onveiligheidbeleving en -gevoelens beperken bewoners in het gebruik van hun wijk, terwijl een wijk een plek moet zijn die men de mogelijkheid biedt om intensief met elkaar...
master thesis 2013
document
Nauta, J.S. (author)
ABSTRACT - Nederland kent een divers landschap dat varieert van een strandwallenkust, veenvlaktes, droogmakerijen, zandplateaus tot rivierenlandschappen. Grote delen van deze landschappen zijn echter in de loop van de eeuwen getransformeerd in stedelijk gebied. Vooral in het westen van het land, de Randstad, is veel van het landschap verloren...
master thesis 2013
document
Timmerman, H. (author)
Fundamentele veranderingen in havens en de locatie van deze havens hebben een grote impact op de relatie tussen de stad en de betreffende haven. Deze veranderingen worden meestal veroorzaakt door globalisering. De havens willen hun concurrentiepositie op de markt behouden waardoor technologische innovaties nodig zijn en een verandering in...
master thesis 2011
document
Van Mourik, M. (author)
De Kop van Isselt in Amersfoort is het meest oostelijke deel van het bedrijventerrein Isselt en kan vandaag de dag getypeerd worden als een onaantrekkelijk niemandsland. Het gebied heeft een strategische ligging aan de rivier de Eem en ligt nabij de Amersfoortse binnenstad, het centraal station en het open Eemlandschap. Op steenworpafstand wordt...
master thesis 2011
document
Berkhout, M.J. (author)
Hoewel steden de mate van belangrijkheid van culturele evenementen voor de sociale cohesie in de stad erkennen, faalt over het algemeen de strategie tot het implementeren ervan in de stedelijke structuur en de stadsagenda. Hoewel de intentie er is om het stadsbeeld te verbeteren en om de straten meer leefbaar te maken (Richards & Wilson 2004, p...
master thesis 2011
document
Teeuw, P.G. (author), Ravesloot, C.M. (author)
Dakbegroeiing in de stad levert een maatschappelijk voordeel in termen van leefmilieu en waterbuffering, mits toegepast op de juiste plek op grotere schaal. Dit potentieel kan alleen benut worden als de verschillende partijen zich goed organiseren in de samenwerking, en als de kosten en baten zichtbaar gemaakt kunnen worden: voor de eigenaar, de...
book 2011
document
Lankelma, J.P. (author)
De openbare ruimte staat in toenemende mate in de belangstelling. In de eerste plaats is kwaliteit belangrijk voor gebruikers, vanwege de ontmoetingsfunctie en de identiteit van de woonomgeving. Ten tweede is het belangrijk voor gemeenten omdat zij hiermee bewoners aan de stad binden. Ten derde is kwaliteit belangrijk voor ontwikkelaars omdat...
master thesis 2009
document
Van den Broek, V.M. (author)
Mijn project sluit aan op een actuele trend waarin kansen gezien worden voor de omsloten tuin in de hedendaagse stad (=Stedelijke Patio). Het is een ruimtelijke verkenning van de mogelijkheden ervan in Rotterdam centrum. Letterlijk en figuurlijk is diep gegraven in de Rotterdamse bodem om betekenis te geven aan de patio. Als een kijkdoosje stelt...
master thesis 2009
document
Konings, R.V.E. (author)
Het beheer en onderhoud aan de openbare ruimte is een publieke taak die onder andere door de gemeente wordt uitgevoerd. Deze taak vereist veel financi middelen die vaak niet beschikbaar zijn. Dit onderzoek gaat in op de mogelijkheden om de doelmatigheid en doeltreffendheid van het beheer en onderhoud te kunnen meten met prestatie-indicatoren en...
master thesis 2007
document
Teunissen, P.A.A. (author), Verhoeven, H. (author), Visser, H. (author)
Bij de aanleg én voor het beheer en onderhoud van gemeentelijke infrastructuur is de ondergrond een belangrijke kostenbepalende factor. Voor wegen speelt de draagkracht en vervorming van de bodem hierbij een belangrijke rol. Bijvoorbeeld een weg op een zandondergrond heeft minder intensief onderhoud nodig en heeft een langere levensduur dan op...
report 2005
document
Van de Poll, W. (author)
book 1995
document
Heeger, H. (author)
book 1994
document
Schoonhoven, P.R. (author)
master thesis 1988
Searched for: subject%3A%22Openbare%255C%2Bruimte%22
(1 - 20 of 20)