Searched for: subject:"Oud%5C-Charlois"
(1 - 4 of 4)
document
Bekken, Thijs (author)
This thesis focusses on a transition for Oud-Charlois, taking into account the spatial, social and sustainable energy. Social structures, mobility patterns and renewable energy are the main focal points to come to an improved Oud-Charlois
master thesis 2017
document
Koomen, I.M.I.C. (author)
The graduation process Street Smart focuses on the problems prevalent in problem neighbourhoods, particularly those that affect young people. By creating a link between the social sciences and urbanism, this projects aims to create socio-spatial interventions that target both the social and spatial dimension of the problems at play. This...
master thesis 2014
document
Snoep, K. (author)
Nederland gaat de komende jaren in verdubbeld tempo vergrijzen, dit heeft tot gevolg dat er een steeds grotere fysieke druk komt te liggen op de bestaande verzorgingshuizen en dat de beroepsbevolking te klein wordt om de groter wordende groep ouderen te verzorgen. Daarom dient er gezocht te worden naar een woonvorm en omgeving waarin ouderen...
master thesis 2012
document
Galhofo Beira, C. (author)
Onderzoek naar woon- zorg- en faciliteitenbehoefte van de allochtone ouderen. Transformatie van een naoorlogse wijk tot een woonomgeving waar verschillende culturen met en naast elkaar kunnen wonen.
master thesis 2011
Searched for: subject:"Oud%5C-Charlois"
(1 - 4 of 4)