Searched for: subject%3A%22Overzicht%22
(1 - 7 of 7)
document
Kiezert, E. (author), Kuijer, M. (author), Nienhuis, U. (author), Alblas, P. (author), Timmers, W. (author)
other 2001
document
Anonymous, A. (author)
Bijna geen land ter wereld heeft, gerekend naar zijn oppervlatke, zoveel vaarwegen als Nederland. Door de ligging aan de monding van enkele belangrijke Europese rivieren is Nederland de natuurlijke toegangsweg voor groot deel van Europa. Geen wonder dat de binnenvaart een belangrijke positie inneemt bij het vervoer van goederen van en naar het...
report 1997
document
Anonymous, A. (author)
Bijna geen land ter wereld heeft, gerekend naar zijn oppervlatke, zoveel vaarwegen als Nederland. Door de ligging aan de monding van enkele belangrijke Europese rivieren is Nederland de natuurlijke toegangsweg voor groot deel van Europa. Geen wonder dat de binnenvaart een belangrijke positie inneemt bij het vervoer van goederen van en naar het...
report 1992
document
Niemeijer, J. (author)
Een overzicht is gemaakt van de diverse oploop- en overslagcriteria voor het ontwerpen van dijken. Dit omdat er bij de subsidiƫring van dijkverzwaringen in het rivierengebied onduidelijkheid bestond over de mate van golfoverslag, cq. golfoploop die toelaatbaar is voor dijkontwerpen.
report 1990
document
Ferguson, H.A. (author)
In 1932 werd de Zuiderzee afgesloten en ruim een halve eeuw later op 6 oktober 1986 werd de Oosterscheldekering officieel in gebruik gesteld. In het tijdsverloop tussen deze beide grote waterstaatkundige evenementen is er veel gebeurd op het gebied der waterbouwkunde. Het grote verschil tussen deze twee afsluitwerken. beide in hun soort...
report 1986
document
Muijs, J.A. (author)
report 1984
document
Bijker, E.W. (author)
lecture notes 1968
Searched for: subject%3A%22Overzicht%22
(1 - 7 of 7)