Searched for: subject%3A%22PLONS%22
(1 - 2 of 2)
document
Hooimeijer, R.H. (author)
Om flora en fauna de kans te geven zich langs scheepvaartwegen te vestigen en voort te planten zijn natuurvriendelijke oevers nodig. Voor kanalen is een speciale natuurvriendelijke oever ontworpen : de natte strook. Tijdens onderzoeken naar het functioneren van de natte strook is een verondieping hiervan geconstateerd, hetgeen, in verband met...
master thesis 1997
document
Vermeulen, I. (author)
Het onderzoek waarvan in dit rapport verslag is gedaan, had als doel 'het bepalen voor welke afmetingen van een natte strook van een natuurvriendelijke oever een 1- of 2-dimensionale stromingsberekening moet worden gemaakt'. Bij het aanleggen van een natuurvriendelijke oever met vooroeverconstructie worden berekeningen gemaakt om de...
master thesis 1996