Searched for: subject%3A%22RIZA%22
(1 - 20 of 44)

Pages

document
Anonymous, A. (author)
In de winter van 2002-2003 waren er drie ijsperiodes van 09 t/m 31 december, van 07 t/m 15 januari en van 17 februari t/m 02 maart. In deze drie periodes zijn 46 ijskaarten via e-mail en Internet www.infocentrum-binnenwateren.nl gepubliceerd. • Een ijsperiode is gedefinieerd, als een periode van tenminste vijf aaneengesloten dagen, waarop van...
report 2003
document
Anonymous, A. (author)
In de winters van 1997-1998.1998-1999 en 1999-2000 is er geen ijs van enige betekenis geweest. waar de scheepvaart hinder van heeft ondervonden.* De winter van 2000-2001 was er één aaneen gesloten ijsperiode van 17 t/m 24 januari 2001. In deze periode zijn 4 ijskaarten uitgegeven. Deze ijskaarten waren tevens beschikbaar op internet http://www...
report 2001
document
Anonymous, A. (author)
De winter van 1996-1997 was opnieuw streng, maar korter dan de winter van 1995-1996. In deze winter was er één aaneengesloten ijsperiode van 30 december 1996 tot en met 12 februari 1997. De scheepvaart ondervond op de meren en kanalen veel hinder van ijsgang.
report 1997
document
Anonymous, A. (author)
Winter 1994-1995 De winter was zeer zacht. In de winter kwamen dan ook geen ijsperioden voor. Winter 1995-1996 De winter was een stuk kouder dan de winters van afgelopen jaren. In de winter was er een aaneengesloten ijsperiode van 7 december tot en met 17 maart. De scheepvaart ondervond op de meren en kanalen veel hinder van ijsgang.
report 1997
document
Anonymous, A. (author)
Het eindrapport van het project Watersysteemverkenning (WSV), getiteld "Toekomst voor water". Het geeft de eindresultaten van de eerste nationale verkenning van de toekomst van de wateren in Nederland. Het project WSV is een wetenschappelijk project van het Rijksintituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling (RIZA) en het...
report 1996
document
Anonymous, A. (author)
De winter van 1993-1994 was kouder dan normaal. Er waren in deze winter twee ijsperioden. De eerste van 23 november tot en met 3 december. De tweede perioden was van 15 februari tot en met 2 maart. In beide periodes ondervond de scheepvaart op de meren en kanalen hinder van de ijsgang.
report 1995
document
Anonymous, A. (author)
Winter 1991-1992 De winter was zeer zacht. Er kwamen dan ook geen ijsperioden voor. Winter 1992-1993 De winter was in het algemeen acht. In de winter kwam één ijsperiode voor, van 29 december tot 10 januari. Op de hoofdstransportassen ondervond de scheepvaart geen hinder van ijs. De hoofdvaarwegen, zoals de route Amsterdam-Lelystad-Lemmer,...
report 1994
document
Anonymous, A. (author)
Winter 1987-1988 en Winter 1988-1989 De winters waren zeer zacht. De temperaturen lagen boven het gemiddelde en er kwamen geen ijsperiode's voor. Winter 1989-1990 De winter was in het algemeen aan de warme kant. Er deed zich in deze winter één ijsperiode voor, van 2 tot 7 december. In het noorden werd hier enige hinder van het ijs ondervonden....
report 1991
document
Anonymous, A. (author)
De winter 1990-1991 was over het algemeen vrij zacht met een koude februarimaand. In de winter kwam één ijs periode voor van 17 januari tot 26 februari. Hierin ondervond de scheepvaart in het gehele land hinder van ijs en waren er vooral op de trajecten Amsterdam-Lelystad-Lemmer en Volkerak-Kreekrak ijsbrekers nodig. In het verband met het...
report 1991
document
Anonymous, A. (author)
De winter 1986-1987 was in het algemeen koud met een bijzonder koude maand januari. In den winter kwamen drie ijsperioden voor. De eerste duurde 5,5 week met veel ijs in het gehele land. Aansluitend waren nog twee perioden van ongeveer twee weken, waarbij alleen ijs voorkwam benoorden de lijn Haarlem-Enschede. De winter bedroeg in De Bilt 73...
report 1988
document
Anonymous, A. (author)
De winter 1985/86 was in het algemeen streng met een bijzonder koude maand november en februari, daarentegen was de maand december zacht.In deze winter kwamen twee ijsperioden voor van respectievelijk één en zes weken. In de tweede periode is in het gehele land veel ijs opgetreden. Ook in het benedenrivierengebied is vrij veel ijs voorgekomen....
report 1986
document
Anonymous, A. (author)
De winter was in het algemeen vrij zacht; alleen maart was significant kouder dan normaal. In den winter kwamen drie ijsperioden voor van elk ongeveer 1 week. De winter bedroeg in De Bilt 63 vorstdagen (min. temperatuur 0 graden) en 4 ijsdagen (max. temperatuur onder 0 graden). Alle vaarwegen zijn bevaarbaar gebleven gedurende de winter. Alleen...
report 1984
document
Anonymous, A. (author)
De winter was in het algemeen zacht; januari was zelfs bijzonder zacht. Alleen februari was kouder dan normaal. In den winter kwam 1 ijsperiode voor van ongeveer twee weken met tamelijk veel ijs op de kanalen en randmeren. Op het Markermeer is vrijwel alleen langs de westwal ijs van betekenis voorgekomen. De winter bedroeg in De Bilt 45...
report 1983
document
Anonymous, A. (author)
De winter was in het algemeen koud, op uitzondering van de maand november. In de winter kwamen twee vrijwel aaneengesloten ijsperioden van resp. twee en drie weken. De winter bedroeg in De Bilt 74 vorstdagen (min. temperatuur 0 graden), 18 ijsdagen (max. temperatuur onder 0 graden) en 8 zeer koude dagen (min. temperatuur onder -10 graden). Hij...
report 1982
document
Anonymous, A. (author)
De winter was aan de zachte kant. Alleen november was koud, de eerste decade zelfs 7 graden kouder dan normaal en daarmee was deze decade de koudste in de afgelopen 100 jaar. Er kwamen in deze winter twee ijsperioden voor. De winter bedroeg in De Bilt 66 vorstdagen (min. temperatuur 0 graden), 4 ijsdagen (max. temperatuur onder 0 graden) en 1...
report 1981
document
Anonymous, A. (author)
De winter was in het algemeen aan de zachte kant. Alleen januari was kouder dan normaal. Er kwam in deze winter 1 ijsperiode voor van ongeveer twee en halve week. De winter bedroeg in De Bilt 54 vorstdagen (min. temperatuur 0 graden), 8 ijsdagen (max. temperatuur onder 0 graden) en 1 zeer koude dag (min. temperatuur onder -10 graden). Tijdens de...
report 1980
document
Anonymous, A. (author)
De winter was in het algemeen koud, met uitzondering van de maand november. In de winter kwamen achtereenvolgens twee korte ijsperiode en 1 lange ijsperiode voor. De winter bedroeg in De Bilt 87 vorstdagen (min. temperatuur onder 0 graden), 33 ijsdagen (max. temperatuur onder 0 graden) en 8 zeer koude dagen (min. temperatuur onder -10 graden)....
report 1979
document
Anonymous, A. (author)
De winter was in het algemeen vrij zacht, alleen februari was kouder dan normaal. In deze winter kwam één ijsperiode voor. Op de belangrijke kanalen werd er enige hinder ondervonden van het ijs, maar ze zijn niet gestremd geweest. De bevaarbaarheid van enkele routes over het IJsselmeer en het Markermeer kon niet gegarandeerd worden. De route...
report 1978
document
Anonymous, A. (author)
De winter was in het algemeen vrij zacht. Alleen de maand december was kouder dan normaal. Er deed zich één ijsperiode voor. Er was niet veel hinder voor de scheepvaart in den winter. Alleen de route Amsterdam-Enkhuizen was moeilijk bevaarbaar en op 2 dagen zelfs onbevaarbaar. De winter bedroeg in De Bilt 45 vorstdagen (min. temperatuur onder 0...
report 1977
document
Anonymous, A. (author)
De winter was in het algemeen vrij zacht, met uitzondering van de maanden november en maart. Er deed zich 1 ijsperiode voor van eind januari tot begin februari, waarin zich door bijna het gehele land ijs van betekenis voordeed. De grote rivieren zijn ijsvrij gebleven. Enkele belangrijke kanalen waren begin februari onbevaarbaar. De winter...
report 1976
Searched for: subject%3A%22RIZA%22
(1 - 20 of 44)

Pages