Searched for: subject:"Randstad%5C%2BHolland"
(1 - 9 of 9)
document
Den Hollander, B. (author), Kruythoff, H. (author), Teule, R. (author)
book 1996
document
Priemus, H. (author), Van der Wusten, H. (author)
In dit rapport staat beschreven hoe de bestuurlijke en ruimtelijke inrichting in de praktijk vorm krijgt. Het is de afronding van het interuniversitaire onderzoeksprogramma Stedelijke Netwerken. De auteurs schetsen welke positie de Randstad inneemt binnen het Europees stedelijk netwerk. Daartoe zetten zij het vigerende beleid uiteen zoals dat...
book 1993
document
Quist, H.J. (author)
De bestuurlijke indeling van de Randstad staat volop in de belangstelling. Behalve discussies over bestuurlijke vernieuwing zijn er in de Randstad al daadwerkelijk veranderingen waar te nemen. Zo hebben de vier grote steden Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht met de hen omringende gemeenten overlegorganen ingesteld. En ook de provincies...
book 1993
document
Priemus, H. (author), Smid, I.S. (author)
book 1993
document
Rietveld, P. (author), Kreutzberger, E. (author)
Dit boek bevat de tekst van de lezingen, die zijn gehouden tijdens het symposium "Stedelijke ontwikkeling, infrastructuur en transport in de Randstad", georganiseerd in het kader van het programma Stedelijke Netwerken met de gelijknamige titel als dit boek. De studiedag is gehouden op 27 september 1991, aan de Vrije Universiteit Amsterdam.
book 1992
document
Visser, J.G.S.N. (author)
book 1992
document
Visser, J.G.S.N. (author), Bentvelsen, T.G.M. (author)
De ontwikkeling van een Europees stelsel van hogesnelheidsspoorverbindingen lijkt om meer dan een reden een onafwendbare ontwikkeling. In verschillende landen worden met hoge snelheid hoge-snelheidsverbindingen per spoor gerealiseerd. Het totstandkomen van een Europees netwerk door middel van grensoverschrijdende verbindingen wordt door de...
book 1991
document
Stam, W.J. (author)
In het kader van het onderzoeksprogramma 'Stedelijke Netwerken' is op 21 november 1989 een studiedag gehouden, met als thema 'De Internationale Concurrentiepositie van de Randstad: technologische vernieuwing, economische verandering en herstructurering van de infrastructuur'. De centrale thematiek van 'Stedelijke Netwerken' betreft vraagstukken...
book 1990
document
Gommers, M.J.P.F. (author), Bovy, P.H.L. (author)
om meer inzicht in oorzakelijke factoren teneinde effectieve maatregelen te kunnen nemen ter bestr~ding van de negatieve effecten hiervan. Onze kennis van de samenstelling en ruimtelijke oriëntatie van de interlocale verplaatsingsbehoefte van personen, en van de wijzigingen hierin, is nog steeds erg beperkt. Het Onderzoeksinstituut voor...
book 1988
Searched for: subject:"Randstad%5C%2BHolland"
(1 - 9 of 9)