Searched for: subject%3A%22Registratie%22
(1 - 4 of 4)
document
Kalicharan, K. (author)
In de grafentheorie is het maximale snede probleem een bekend NP-hard probleem. Hiervoor is door Goemans en Williamson [GW95] een 0.878-benaderingsalgoritme gevonden gebaseerd op semidefiniet programmeren. Later zijn dezelfde technieken gebruikt om een benadering te vinden voor de oplossing van een algemener probleem genaamd het kleine...
bachelor thesis 2014
document
Festen, D.W.J. (author), Ghiëtte, V.D.H. (author), Valera, T.G.A. (author)
Er is in opdracht van de TU Delft faculteit Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica (EWI) in de vorm van een Bachelor Eindproject (BEP) een stage registratiesysteem gemaakt voor het Lentiz | Maaslandcollege. Bij de opdrachtgever is er geïnventariseerd wat de wensen waren waarna wij uitkwamen op een stage registratie web applicatie waar de...
bachelor thesis 2013
document
Dolle, E. (author), Fenten, G.A.M. (author)
Verslag van de studieochtend "Hoe vrij is uw eigendom?" op 9 april 1997, georganiseerd door Vereniging voor Geografische informatie en Vastgoedinformatie (VGVI) i.s.m. het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM). De studieochtend is georganiseerd door de Vereniging voor Geografische informatie en...
book 1997
document
De Jong, J.H. (author)
book 1997
Searched for: subject%3A%22Registratie%22
(1 - 4 of 4)