Searched for: subject:"Rijn"
(1 - 20 of 102)

Pages

document
Klijn, F. (author), Asselman, Nathalie (author), Mosselman, E. (author), Sperna Weiland, Frederiek (author)
Door klimaatverandering verandert het afvoerregime van onze grote rivieren. Hoogwaters worden hoger en frequenter, laagwaters lager en langduriger. Hoe we daarop reageren hangt af van hoe we klimaatverandering zien: als opgave, of als kans om onvolkomenheden aan te pakken. In dit artikel presenteren we aanzetten voor een meer geo-ecologisch...
journal article 2019
document
Slob, M. (author), Ligtvoet, W. (author), Kuiper, R. (author), Van Egmand, P. (author)
Rijn-Schelde Delta: gedeelde langetermijnvisie noodzakelijk voor goed afgestemde investeringsbeslissingen Welke economische perspectieven zijn er binnen de Rijn-Schelde Delta? Is de A4 te beschouwen als een economische ontwikkelingszone voor de Delta of alleen als transportas? Hoe om te gaan met veiligheid en met zoet- en zoutwater in de Delta?...
report 2012
document
Van der Hoeven, F.D. (author)
The Landtunnel Utrecht at Leidsche Rijn has become a milestone in Dutch tunnelling because it signifies a remarkable leap forwards in the conceptualisation, awareness and insight into the use of underground space technology and tunnelling for environmental purposes. At the beginning of the 21st century, all motorway tunnels in the Netherlands ...
lecture notes 2012
document
Patzke, S. (author)
Deltares is door de Waterdienst gevraagd een hoogwaterbericht te schrijven voor de hoogwaters op de Maas in november 2010 en januari 2011 en het hoogwater op de Rijn in januari 2011. Het voorliggende document bevat deze hoogwaterrapportage. De rapportage is vooral beschrijvend en bedoeld om het hoogwater te documenteren.
report 2011
document
Anonymous, N.N. (author)
De Kaderrichtlijn Water heeft tot doel de oppervlaktewateren - waaronder ook overgangswater en kustwater - en het grondwater in de Europese Unie te beschermen en te verbeteren en het duurzaam gebruik van water te bevorderen. De doelstellingen van de KRW moeten op 22 december 2015 zijn bereikt. Deze termijn kan onder bepaalde voorwaarden worden...
report 2009
document
Peñailillo Burgos, R. (author), Lemans, J.M. (author)
De afgelopen jaren is de problematiek van koelwaterlozingen in relatie tot hoge watertemperatuur van de grote rivieren regelmatig in de actualiteit gekomen. Volgens het Ministerie van Verkeer en Waterstaat (2008) is sinds 1900 de watertemperatuur van de Rijn bij Lobith met 3°C toegenomen, waarvan 2°C door warmtelozingen en 1°C door...
report 2009
document
Burgos, P. (author), Van den Beld, T. (author)
De watertemperatuur van rivieren wordt beïnvloed door meteorologische condities, warmtelozingen en de watertemperatuur en afvoer van zijrivieren en grondwater. Volgens het Ministerie van Verkeer en Waterstaat (2008) is sinds 1900 de watertemperatuur van de Rijn bij Lobith 3 graden Celsius toegenomen, waarvan 2 graden Celsius als resultaat van...
report 2009
document
Anonymous, A. (author)
De landen van de Europese Unie hebben in 2000 met de Kaderrichtlijn Water afgesproken dat grond- en oppervlaktewater in 2015 (of onder strikte voorwaarden zo snel mogelijk daarna) van goede kwaliteit zal zijn. Daarvoor wordt per stroomgebied een beheerplan opgesteld, waarin is aangegeven welke doelen er gelden voor de grond- en...
report 2008
document
Yossef, M.F.M. (author), Zagonjolli, M. (author), Sloff, C.J. (author)
report 2008
document
Vuren, B.G. van (author), Hauschild, A. (author), Ottevanger, W. (author), Crebas, J.I (author), Yossef, M.F.M. (author)
report 2008
document
Sloff, C.J. (author), Erdbrink, C.D. (author)
report 2008
document
Weerts, A.H. (author), Mens, M.J.P. (author)
report 2007
document
Weerts, A.H. (author), Mens, M.J.P. (author)
report 2007
document
Mens, M.J.P. (author), Weerts, A.H. (author), Ogink, H.J.M. (author)
report 2006
document
Ogink, H.J.M. (author)
report 2006
document
Icke, J. (author), Penailillo, R.S. (author), Rutten, M. (author)
report 2006
document
Kwadijk, J.C.J. (author)
report 2006
document
Ogink, H.J.M. (author)
report 2006
document
Weerts, A.H. (author)
report 2006
document
Weerts, A.H. (author)
report 2006
Searched for: subject:"Rijn"
(1 - 20 of 102)

Pages