Searched for: subject%3A%22Samenwerken%22
(1 - 9 of 9)
document
Heurkens, E.W.T.M. (author), Lammers, I. (author), Verwayen, A.B. (author)
De tweede editie van de GO Barometer is uit! De Stichting Kennis Gebiedsontwikkeling (SKG) brengt ook dit jaar de stand van zaken binnen het vakgebied van gebiedsontwikkeling in kaart. Gebiedsontwikkeling is een zaak van lange adem, dus er zijn veel overeenkomsten met 2022 – maar toch ook enkele opvallende verschillen. Vooral het stijgende...
report 2023
document
Janssen, S.K.H. (author), Hermans, L.M. (author), Vreugdenhil, H.S.I. (author)
Deze Handreiking presenteert het participatief instrument Meerwaarde van Samenwerken dat binnen de kaders van het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) is toegepast in het gebied Noard-Fryslân Bûtendyks in opdracht van de POV Waddenzeedijken. Het instrument is geschikt voor alle situaties waarin (meer) samenwerken gewenst is, binnen of buiten de...
report 2019
document
Post, J.F. (author)
De implementatie van BIM omvat meer dan alleen het aanschaffen van soft- en hardware. Men zal aandacht moeten geven aan de samenwerking met partners, de verschillende culturen en het afstemmen van verschillende processen. Dit is mogelijk door BIM in samenhang met lean en ketenintegratie te implementeren.
master thesis 2013
document
Van Bortel, G. (author)
Workshopinleiding ihkv Conferentie Scheiden van wonen en zorg
conference paper 2012
document
Wattjes, D.O.J. (author)
Dit onderzoek is specifiek gericht op de relationele samenwerkingsvorm ‘partnering’, aangezien ‘partnering’ een veelbelovende nieuwe projectbenadering is en aansluit op de wijze waarop corporaties bouwprojecten kunnen organiseren. Bij partnering wordt in een vroeg stadium van de planontwikkeling samengewerkt, hierbij worden de werkprocessen en...
master thesis 2010
document
Yousufi, A.H. (author)
Het uitvoeren van een bouwproject wordt complexer door versnippering van disciplines enerzijds en betrokkenheid van te veel partijen met tegenstrijdige belangen anderzijds. De ketensamenwerking wordt complexer, zolang er te veel partijen met verschillende achtergronden, deskundigheid en specialistische kennis betrokken zijn in een bouwproces....
master thesis 2010
document
Maltha, S.M.J. (author)
Stappenplannen voor GGZ-instellingen om tot een vastgoed strategie te komen en om een samenwerking aan te gaan.
master thesis 2010
document
Honselaar, C.A. (author)
Met als bijlage: A0 poster. De aanleiding voor de keuze van dit afstudeer onderwerp is de samenwerking tussen projectontwikkelaar en bouwer. Samenwerken is een onderdeel van het proces van projectontwikkeling en bouwen. Met samenwerken bedoel ik datgene wat men daar in algemene zin onder verstaat. In de algemene definitie staan woorden als ...
master thesis 2008
document
Buijs, T.F.A. (author)
other 2001
Searched for: subject%3A%22Samenwerken%22
(1 - 9 of 9)