Searched for: subject%3A%22Schelde%255C-Rijn%22
(1 - 2 of 2)
document
Verspuy, C. (author)
Deel II betreft de bijlage bij dit rapport Het onderzoek betreffende de getijbeweging in het Oosterschelde-bekken is urgent en gezien de verschillende aspecten veelomvattend. Er wordt gebruik gemaakt van elkaar aanvullende model-methoden. Eén van de aspecten betreft de fasering bij de uitvoering van de zgn. compartimenteringswerken. De...
report 1985
document
Anonymus, A. (author)
De Minister heeft in 1983 besloten om de sluiting van de Philipsdam te verschuiven van eind 1986 naar medio 1987 om zodoende een verlichting van de jaarlijkse financiële lasten te bewerkstelligen. Van belang is hierbij dat het sluitingstijdstip van de Oesterdam niet is gewijzigd. Door de reduktie van het getij ten gevolge van de bouw van de...
report 1983