Searched for: subject:"Scheveningen"
(1 - 20 of 24)

Pages

document
Gilboa, Ori (author)
Parametric architectural design of cinema-space as an urban generator in Scheveningen harbor (The Hague). The project focuses on media facade as a responsive design element and as an interactive environment. Visual connection to the city and the surroundings as well as urban screen is implemented as a flexible, urbanic growing-on site,...
master thesis 2018
document
Kooijman, M. (author)
master thesis 2016
document
De Jong, H.C. (author)
De jachtclub van Scheveningen heeft een plaats in de haven van Schevenigen gekregen. Veel mensen vertoeven hier tijdens hun vrije tijd en in hun vakanties omdat het een aantrekkingspunt is voor recreatie. Deze verschillende functies en belangen van de haven leveren op zichzelf al veel werkgelegenheid op. Het havengebied van Scheveningen is dan...
bachelor thesis 2015
document
Van Zeeland, R.A.E. (author)
master thesis 2015
document
IJsselstijn, D. (author)
Redesign of the Pier van Scheveningen.
master thesis 2015
document
Vermeulen, E.A.F. (author)
Dit onderzoeksrapport is tot stand gekomen voor de richting Architectural Engineering (aE) en Building Technology (BT) van de faculteit bouwkunde aan de TU Delft. Bij aE kiest elke student zijn eigen afstudeeronderwerp. Eline Vermeulen is geïnteresseerd in de belevingswereld van dementerenden en hoe hiervoor een bijpassend ontwerp kan worden...
master thesis 2014
document
Soeleman, M.R.R. (author)
Biomimetic research to be elaborated in the design for a public library for the harbour of Scheveningen
master thesis 2014
document
Van Rooijen, B.C. (author)
Framework The chosen graduation studio Architectural Engineering at the faculty of Architecture at the TU Delft focuses on the connection between architecture and engineering. The personal fascination with coastal defence structures turned out to be a great starting point due to the given location of Scheveningen. Research during the first...
master thesis 2013
document
Bogaart, F.J. (author)
Redesigning the former fish auction in the city of Scheveningen. Using autarky as leading in the design applying the system of aquaponincs and PV cells.
master thesis 2013
document
Van Beukering, T.J.C. (author)
master thesis 2013
document
Jacobs, E.A.J. (author)
The Repositionable Art Podium is a traveling building which uses modularity to adapt its form to new locations and changing space requirements of the exhibited art.
master thesis 2013
document
Vermeulen, E.A.F. (author)
Een zorgcomplex voor dementerende ouderen met een gezond binnenklimaat waarin groen centraal staat.
master thesis 2013
document
Ikhayanti, A. (author)
This project is a combination of urban design, strategic urban planning and water protection in the coastal urban area of Scheveningen Haven. It focuses on tourism development, water defence, accessibility and spatial quality. Hence, the main goal of this project is to design Scheveningen Haven as a safe, accessible, attractive and lively...
master thesis 2012
document
Prins, H.J. (author)
a design for a public building that focusses on the arrival of beach tourists in Scheveningen
master thesis 2012
document
Rietbergen, N. (author)
master thesis 2012
document
Middelkoop, T. (author)
Landschap als motor voor publieke interventie. Landschap kan voor steden een nieuwe locatie zijn waar een gemeenschap kan samenkomen. Het kan een nieuw publiek domein worden waar andere typische stedelijke publieke domeinen juist verdwijnen. Landschap is voor Scheveningen een belangrijk kenmerk van haar identiteit. Alleen is een probleem te...
master thesis 2012
document
Filius, M.J. (author)
master thesis 2012
document
Veenstra, A. (author)
This project creates a more open space towards the sea. It connects the boulevard of Scheveningen, with the area behind. It's also the new entrance to the boulevard, for everyone who is coming by bike, car or public transportation. Near the Kurhaus, is the shopping mall "Palace Promenade." with on top of it, three apartment towers. This shopping...
master thesis 2012
document
Dijkgraaf, K.D. (author)
Een architectonisch project in het tweede havengebied van Scheveningen, waarbij de publieke ruimte, het collectieve domein en private programma en de verbinding daartussen centraal staat. Het project haakt in op huidige initiatieven op de locatie en speelt in op het publieke domein van Scheveningen. Het tweede havengebied wordt versterkt door...
master thesis 2012
document
Postma, R.D. (author)
De stad Den Haag heeft zich in het structuurplan 2020 voorgenomen zich te willen etaleren als een stad met internationale allure. De Noordzeekust wordt gezien als een van de onderbelichte kwaliteiten van de stad, een waarde die de komende jaren door de gemeente extra onder de aandacht gebracht zal worden. In eerste instantie wordt bij het...
master thesis 2012
Searched for: subject:"Scheveningen"
(1 - 20 of 24)

Pages