Searched for: subject%3A%22Schroefstraal%22
(1 - 9 of 9)
document
Blokland, T. (author), Mooijman, P. (author)
Praktijkmetingen van de ontgrondingen bij een afmeerplaats van binnenvaartschepen aan een kade ten gevolge van boegschroefstralen en hoofdschroefstralen.De proeven zijn uitgevoerd in Rotterdam bij de Parkkade, gelegen langs de Nieuwe Maas ten oosten van de Parkhaven. Op 9 april is een proef uitgevoerd met meerdere afvaarten van binnenvaart...
report 2013
document
Van Doorn, R. (author)
Research into hydraulic loads by a bow thruster. The hydraulic loads on the slope at an open quay construction on piles is investigated. The propeller (bow thruster) jet induces hydraulic loads on the bed, which could result in scour holes and damage to the quay construction. Performed scale model tests provide details about the hydraulic loads...
master thesis 2012
document
Lievense, L. (author)
New Profile for the Amsterdam-Rhinecanal The aim of this thesis is to design a new profile for the Amsterdam-Rhine canal. The new profile needs to be well navigable and requires to have stable bank constructions. Simultaneously several social aspects have to be taken into consideration. The assignment is summarized as follows: Design a new...
master thesis 2010
document
Anonymus, A. (author)
Dipro is een programma voor het dimensioneren van vaarwegen en het ontwerpen van oeverbeschermingen langs vaarwegen. Het programma wordt beschikbaar gesteld door Rijkswaterstaat (helpdesk water). De laatste versie is Dipro+ van 2003, maar de laatst verschenen handleiding is deze versie (3.02).
report 1997
document
Blokland, T. (author)
Prototypemetingen van stroomsnelheden en erosie van bodembeschermingen voor kademuren belast door schroefstralen
report 1996
document
Verheij, H.J. (author), Laboyrie, J.H. (author)
Voor het ontwerp van een oeververdediging in een vaarweg is kennis van de mogelijke belastingen en de sterkte van de constructieonderdelen nodig. De belasting wordt voornamelijk veroorzaakt door de scheepsgeinduceerde waterbeweging. In figuur 3 is een overzicht gegeven van de relaties tussen de verschillende aspecten die van belang zijn bij het...
report 1988
document
Van der Wal, M. (author)
In het detailonderzoek naar de retourstroom is een berekeningsmethode ontwikkeld waarmee in diverse situaties de belasting van het kanaaldwarsprofiel door de retourstroom kan worden berekend. Deze methode is op een trapeziumvormig kanaaldwarsprofiel met verdedigde taluds en een onverdedigde, horizontale bodem toegepast. Dit type...
report 1986
document
Drost, J.C. (author)
Probleemstelling: De coefficient voor het nuttig rendement (nT) van het motorvermogen in relatie tot de vaarsnelheid is voor conventionele binnenschepen, niet voldoende nauwkeurig bekend. Voor duweenheden blijkt deze, in tegenstelling tot conventionele binnenschepen, min of meer onafhankelijk van de vaarsnelheid van het schip. De coefficient...
master thesis 1986
document
Verheij, H.J. (author)
Voor zowel de stroomsnelheden in de schroefstraal als de stabiliteit van materiaal onder invloed van de stroomsnelheden in de schroefstraal is een literatuuronderzoek verricht (hoofdstuk 2). Wat betreft de stroomsnelheden in de schroefstraal zijn een groot aantal onderzoeken bekend. De verschillen in de optredende stroomsnelheden tussen de...
report 1985
Searched for: subject%3A%22Schroefstraal%22
(1 - 9 of 9)