Searched for: subject%3A%22Silex%22
(1 - 1 of 1)
document
Agema, J.F. (author)
In de mergelgroeven van Zuid-Limburg komen lagen voor die vnl. uit kiezel en kalksteen bestann. Door een breker worden de stenen grater dan 300 mm. uit deze lagen gebroken; daarna vindt uitzeving plaats over een zeef met een maaswijdte van 90 mm. Het materiaal dat overblijft wordt dan Silex 90-300 genoemd. Doel van deze nota is na te gaan in...
report 1976