Searched for: subject%3A%22Slufter%22
(1 - 13 of 13)
document
Hartman, Nicole (author)
A significant part of the Netherlands lies below sea level. The Dutch have protected their land against seawater since the 10th century. Nowadays, the Netherlands is protected by 3800 km of primary flood defences. Since the Flood Defences Act was included in the Dutch law in 1996, all flood defences are tested against the national safety...
master thesis 2021
document
van der Graaf, Onne (author)
'De Slufter' is a nature conservation area located in the Northwest of the Dutch Wadden island Texel which is inundated with seawater during storm events. The landward side of De Slufter is a sand dike which is part of the primary coastal defence ring of the island. HHNK, which is responsible for the coastal safety of Texel, currently relocates...
master thesis 2019
document
D' Hont, F.M. (author)
The Slufter is an estuary located in Texel’s North Sea dunes and protects the hinterland from flooding from the North Sea. As the multi actor environment and the diversity of values and functions associated with the Slufter are recognized, this research focuses on developing an approach for the district water board to broaden the knowledge base...
master thesis 2014
document
D'Hont, F. (author), Slinger, J.H. (author), Goessen, P. (author)
As quantitative modelling can be used to build stakeholder understanding for management decisions, and can help build consensus (Stave, 2003), a system dynamics modelling study of the abiotic dynamics of an archetypical small estuary, the Slufter in the Netherlands is formulated. The model is used in combination with an analysis of stakeholders’...
conference paper 2014
document
d’Hont, Floortje (author), Slinger, J (author), Goessen, Petra (author)
As quantitative modelling can be used to build stakeholder understanding for management decisions, and can help build consensus (Stave, 2003), a system dynamics modelling study of the abiotic dynamics of an archetypical small estuary, the Slufter in the Netherlands is formulated. The model is used in combination with an analysis of stakeholders’...
conference paper 2014
document
Kibrit, B. (author)
Introduction While the world moves towards modern renewable energy sources, these sources are not always available which makes them unreliable. At the same time, problems of balancing the daily peak-demand is still performed with expensive fossil fueled units. Sitting perfectly in between supply and demand is a solution with the potential of...
master thesis 2013
document
Heerema, R.N. (author)
The Slufter is a large scale disposal facility for contaminated dredged material from the Dutch rivers, channels and harbour basins. It is located in the Rotterdam harbour, on the south-western tip of the Maasvlakte. Since the Slufter was built in 1987, the supply of contaminated dredged material has decreased significantly. As a result, it will...
master thesis 2011
document
Durieux, M.X. (author)
Door Rijkswaterstaat wordt de laatste jaren steeds meer aandacht besteed aan de natuurlijke processen die in de kustzone plaatsvinden. Daar waar mogelijk wordt de ontwikkeling van de kust overgelaten aan zijn natuurlijke dynamiek. Door dit beleid krijgen duinvalleien en slufter langs de Nederlandse kust weer een kans zich te ontwikkelen. Een...
master thesis 2003
document
Meininger, P.L. (author), Vethaak, A.D. (author)
In 1986-1987 is de grootschalige bergingslocatie voor verontreinigde baggerspecie ‘De Slufter’ ten zuidwesten van de Maasvlakte gerealiseerd. De droogvallende delen van De Slufter vormen in sommige jaren een aantrekkelijk broedgebied voor kustbroedvogels: er is rust, ruimte en voedsel in de directe omgeving. Vaak brengen kustbroedvogels (Kluut,...
report 2003
document
Nieuwaal, E. (author)
DHV heeft een numeriek stromings- en sedimentatiemodel gebruikt voor een studie naar de de hydraulische, morfologische en ecologische effecten van spuien van water door de slufter "het Zwin" in Zee1and. Naar aanleiding van deze studie ontstonden enkele vragen met betrekking tot de modellering van sedimentatie en erosie op droogvallende platen....
master thesis 1999
document
Hoekstra, A.I. (author), Pedroli, G.B.M. (author)
In een slufter treft men op een klein oppervlak een unieke combinatie van verschillende ecotooptypen aan. Per ecotooptype zijn verder verschillende successiestadia aanwezig. Op morfologische, ecologische of landschapsecologische kaarten van de Nederlandse kuststrook komt in de legenda het begrip slufter niet voor. Toch is een slufter een eenheid...
report 1992
document
Van Bohemen, H.D. (author)
De Nederlandse duinkust is zowel nationaal als in Europees verband door de variatie aan duinvormen en duinecosystemen met hun karakteristieke plante- en diersoorten van bijzondere betekenis. Door een aantal oorzaken is er sprake van aantasting van deze betekenis. Eén ervan is de opgetreden verstarring van de geomorfologische processen. Een te...
report 1991
document
Goetjaar, R.R.J. (author)
Deze studie heeft betrekking op de kwaliteit van lozingswater (retourwater) bij de berging van baggerspecie in een grootschalige locatie op de Maasvlakte, ook wel het "Slufterplan" genoemd, in het kustgebied bij Voorne. Wat betreft de locatie van de berging is er sprake van een viertal varianten, te weten: varianten I, Ir en III t.p.v. de...
master thesis 1983
Searched for: subject%3A%22Slufter%22
(1 - 13 of 13)