Searched for: subject%3A%22Spoorconstructie%255C+ontwerp%255C+verbetering%22
(1 - 1 of 1)
document
van Wessem, J. (author)
In dit verslag wordt een alternatieve uitvoering gezocht voor de intensieve reparatiewerkzaamheden van ingegoten spoorstaaf constructies op stalen spoorbruggen. Gedurende het onderzoek is informatie ingewonnen door gesprekken met verschillende bedrijven. Allereerst is gesproken met ProRail over de problematiek en de probleemstelling. Vervolgens...
bachelor thesis 2016