Searched for: subject%3A%22Stormvloeden%22
(1 - 12 of 12)
document
Beckers, J.V.L. (author)
report 2007
document
Cohen, K.M. (author), Lodder, Q.J. (author)
Paleogeografie is de wetenschap van het beschrijven van de landschapsontwikkeling op basis van de opbouw van de ondergrond en de dynamiek van het voormalige landschap. Haar kennis en methodieken kunnen worden ingezet voor de reconstructie van overstromingen in de Nederlandse delta in het recente geologische verleden. Dit vooronderzoek is een...
report 2007
document
Valk, C.F. de (author)
report 1994
document
Boogaard, H.F.P. van den (author), Uittenbogaard, R.E. (author), Gerritsen, H. (author)
report 1991
document
Gerritsen, H. (author), Ronde, J.G. de (author)
report 1989
document
De Waal, J.P. (author)
In de kustmorfologie worden processen op lange termijn en op korte termijn onderscheiden. Processen op lange termijn zijn in het algemeen het gevolg van gradiënten in het langstransport van sediment. De effecten van deze processen op het bodemprofiel van de kust zijn meestal pas in de loop van jaren merkbaar. Processen op korte termijn treden op...
master thesis 1989
document
Bijlsma, A.C. (author), Bruinsma, R. (author), Vatvani, D.K. (author)
report 1989
document
Saathof, L.E.B. (author), Verbeek, L.B. (author)
Het onderzoek heeft de volgende resultaten opgeleverd: 1. Door ijking is gebleken, dat het model vrij betrouwbaar is, voor zover kon worden nagegaan uit de waterstanden. Er zijn ten tijde van de ijking geen snelheden in het prototype gemeten. 2. Bij snel (in enkele uren) tót een bepaalde waarde toenemende windsnelheid ontstaat op het meer een...
master thesis 1976
document
van Veen, J. (author)
Voorstel om een logaritmische verdeling te gebruiken voor het bepalen van het ontwerppeil.
report 1953
document
van Veen, J. (author)
Verkort stormvloedverslag
report 1943
document
Heyst, D.A. (author), Kempees, A.E. (author), Rulkens, J.W. (author), Schlingemann, F.L. (author), Schönfeld, J.F. (author), Versteeg, H. (author), van der Wal, L.T. (author), van Veen, J. (author)
Na veel gedoe is in 1939 door de minister opdracht gegeven om na te gaan met welke maatgevende vloeden in het benedenrivierengebied gerekend zou moeten worden, en welke maatregelen genomen zouden moeten worden. Door deskundigen eind jaren '30 was er onenigheid over wat er aan de bestaande dijken zou moeten gebeuren. Op basis van een rapport van...
report 1940
document
Wemelsfelder, P.J. (author)
Door middel van een frequentiekromme op logarithmische schaal is een overzichtelijke statistiek der stormvloeden te verkrijgen. Anngetoond wordt, dat de structuur van de verdeeling der stormvloeden over de jaren zoowel naar kracht als naar aantal goed kan worden weergegeven door een der wetten der waarschijnhjkheid. Hieruit is ook het karakter...
report 1939
Searched for: subject%3A%22Stormvloeden%22
(1 - 12 of 12)