Searched for: subject%3A%22Stormvloedkering%22
(41 - 47 of 47)

Pages

document
Anonymus, A. (author)
Het onderzoek waarover deze deelnota handelt had tot doel om aan het einde van de studietijd een bewegingssysteem met afsluitmiddel te kunnen presenteren dat aan de gestelde randvoorwaarden en uitgangspunten zou voldoen. Om dit op systematische wijze te bereiken was het gehele onderzoek ingedeeld in 5 perioden, waarbij de werkwijze een...
report 1979
document
Samenstelling funderingsbed onder Oosterscheldekering.
report 1979
document
Rapport in meerdere delen, eindrapport. Deel 1: samenvatting en conclusies. Deel 2: hfst 2 t/m 5.6. Deel 3: hfst 5.7 t/m 8. Deel 4 bevat de figuren van deel 2. Deel 5 bevat de figuren van deel 3. Deel 6 bevat het fundatiebed en de uitvoeringsaspecten. Interim Rapport bevat: hydraulisch onderzoek, stabiliteit van de breuksteen, filteropbouw,...
report 1978
document
Anonymus, A. (author)
In dit rapport wordt verslag uitgebracht van de onderzoekingen die tussen november 1974 en mei 1976 zijn ingesteld naar de uitvoerbaarheid, de koeten en de bouwtijd van een stormvloedkering in de mond van de Oosterschelde. Behalve personeel van de Rijkswaterstaat zijn bij dit onderzoek technici betrokken geweest uit het bedrijfsleven en van...
report 1976
document
Nota van de Minister van Verkeer & Waterstaat tot instelling van de Commissie Oosterschelde (Commissie Klaasesz) om te onderzoeken of de Oosterschelde wel volgens de oorspronkelijke plannen afgesloten moet worden
report 1974
document
Anonymus, A. (author)
Nota van de Minister van Verkeer & Waterstaat tot instelling van de Commissie Oosterschelde (Commissie Klaasesz) om te onderzoeken of de Oosterschelde wel volgens de oorspronkelijke plannen afgesloten moet worden
report 1973
document
Maris, A.G. (author), Van Veen, J. (author), De Vries, J.W. (author), Dibbits, H.A.M.C. (author)
Bundel met artikelen over de waterloopkundige en waterbouwkundige achtergronden van het Deltaplan. Het artikel van Van Veen gaat in op de wordingsgeschiedenis van het Deltaplan, de plannen van voor 1953 en de analoge wiskundige modellen (deltar). De Vries gaat in op de planvorming en de besluitvorming van de Deltacommissie t.a.v. de...
report 1956
Searched for: subject%3A%22Stormvloedkering%22
(41 - 47 of 47)

Pages