Searched for: subject%3A%22Stroombestendigheid%22
(1 - 4 of 4)
document
Nederlof, C.D. (author)
Onderzoek in de stroomgoot van Lith naar de stabiliteit van breuksteen onder belasting door stroming (steen 60/300 kg) ten behoeve van de afsluiting van de Markizaatskade.
report 1979
document
Nederlof, C.D. (author)
De stroomproeven te Lith op matig verdicht zandasfalt leiden tot de volgende conclusies: Zandasfalt, samengesteld uit 96,5% Oosterscheldezand en 3,5% bitumen 80/100, verdicht tot ca. 1500 kg/m3 en afgekoeld tot ca. 40 graden, vertoont bij een stroomsnelheid tot ca. 4 m/s gedurende 4 uur op 0,5 m boven het oppervlak, geen zichtbare erosie. De...
report 1979
document
De Jong, R.J. (author)
Test on a protoype dike and in a laboratory on full scale erosion tests with permanent flow, up to 350 l/s; velocities up to 6 m/s. Detailed erosion data.
report 1970
document
De Jong, R.J. (author)
Hot Haterloopkundig Laboratorium heeft een aantal kleimonsters met grasbegroeiing, in opdracht von Rijkswaterstaat Directie Bovenrivieren beproefd op erosiebestendigheid. Daartoe werd de opstelling als aangegeven in figuur 1 gebruikt. De meetsectie staatt op bouwtekeningen. De monsters werden aangevoerd in bakken gelijkend op die getekend in...
report 1970
Searched for: subject%3A%22Stroombestendigheid%22
(1 - 4 of 4)