Searched for: subject%3A%22Ter%255C%2BHeijde%22
(1 - 4 of 4)
document
Van Dijk, T. (author)
An artificial peninsula at Ter Heijde is designed to feed the coast with sediment. Scientists are investigating whether this kind of sand engine could be the Netherlands’ answer to rising sea levels.
journal article 2012
document
Hoekstra, R. (author)
In September and October of the year 2009, three sandgroyne nourishments have been executed at the Delfland Coast near the village of Ter Heijde. The nourishments have been executed to restore the sediment buffer in the upper part of the coastal profile. A sandgroyne is a concentrated amount of sediment (200.000m3) artificially nourished from...
master thesis 2010
document
Van der Biezen, S. (author), Nieboer, H.E. (author)
Op 11 augustus 2006 heeft RIKZ aan de combinatie Witteveen+Bos / Koster Engineering opdracht verleend tot het uitvoeren van een evaluatie voor de onderwatersuppleties bij Ter Heijde, Noordwijk en Katwijk. De studie is begeleid door de heren AC. de Kruif, R. Spanhoff (RIKZ) en AJ.F. van der Spek (TNO). De evaluatie heeft uit de volgende...
report 2006
document
Hernandez, J.A. (author)
In deze notitie is het ontwerp van de nieuwe teenconstructie van de duinvoetverdediging bij Ter Heyde behandeld. Deze teenconstructie is nodig gebleken na analyse van de uitgevoerde ontgrondingsberekeningen, die een kuildiepte nabij de teen voorspellen tot uiterst N.A.P. -3 m. Als principe oplossing is door de Directie Zuid-Holland gekozen voor...
report 1989
Searched for: subject%3A%22Ter%255C%2BHeijde%22
(1 - 4 of 4)