Searched for: subject%3A%22Terschelling%22
(1 - 7 of 7)
document
Algra, Laura (author)
master thesis 2021
document
Platell, H. (author)
In dit onderzoek is aandacht besteed aan de gravitatie circulatie in de Waddenzee. Daarbij is de vraag of dit een rol kan spelen bij sedimenttransport. De gravitatie circulatie is een stroming die bovenin de waterkolom een andere stromingsrichting kent dan onderin en ontstaat doordat het water niet een uniforme dichtheid kent in het bekken....
bachelor thesis 2016
document
Platell, H. (author)
In dit onderzoek is aandacht besteed aan de gravitatie circulatie in de Waddenzee. Daarbij is de vraag of dit een rol kan spelen bij sedimenttransport. De gravitatie circulatie is een stroming die bovenin de waterkolom een andere stromingsrichting kent dan onderin en ontstaat doordat het water niet een uniforme dichtheid kent in het bekken....
bachelor thesis 2016
document
Appleton, J. (author), Boas, J. (author), Chen, L. (author), Coskun, F. (author), Droge, J.P. (author), Hartman, N. (author), Jansen, S. (author), Kuijpers, P. (author), Le, J. (author), Scheltema, A. (author), Tran, L. (author), Wolters, E. (author)
Foresea is the result of course 'AR0148 - landscape architecture ON site' 2016, initiated by the section Landscape Architecture at the faculty of Architecture. Central aim of this course is to express the given site in a project at the interface between landscape architecture and landscape art, which will be performed during the Oerol festival...
student report 2016
document
Van Loon, F.D. (author), Pouderoijen, M.T. (author), Alberini, E. (author), Dijkstra, C.M. (author), Hagen, S.R. (author), De Jong, M. (author), Kiliço?lu, I.D. (author), Koukouvelou, A. (author), Mekel, M.L. (author), Schotting, K. (author), Shao, S. (author), Sun, X. (author), Terzi, O. (author), De Waal, W. (author), Van der Wal, I.A. (author), Zhang, B. (author)
Booklet of the elective course AR0048 2014/2015 ‘Landscape Architecture ON site - being part of Oerol’, an elective course of the MSc2 - Chair of Landscape Architecture at the TU Delft.
book 2015
document
Reniers, A.J.H.M. (author), Roelvink, J.A. (author)
report 1996
document
Van Loenen, G. (author)
Ondezoek naar de invloed van de bodemmorfologie van de voordelta van het Amelander zeegat op het golfbeeld. Er is een refractieberekening uitgevoerd voor de ongestoorde kust. Bij een eventueel gereedkomen van een binnenwaarts gelegen dam tussen Ameland en Terschelling zal deze berekening alleen de eerste tijd na de afsluiting nog gelden
master thesis 1969
Searched for: subject%3A%22Terschelling%22
(1 - 7 of 7)