Searched for: subject%3A%22Tidal%255C%2Benergy%22
(21 - 24 of 24)

Pages

document
Aziz, N.S. (author)
With the instability of oil prices and the increasing of people’s awareness in environmental problems, renewable energy is the key solution of these problems. Tidal energy, with its advantages of being predictable and its high energy density, is one of the most promising renewable energy forms. Indonesia’s topographic conditions with plenty of...
master thesis 2009
document
Hafkamp, T.P. (author)
In de Golf van Khambat, in het westen van India, bestaan plannen voor de constructie van een getijdecentrale, mogelijk in combinatie met een zoetwateropslag voor irrigatiedoeleinden. De redenen voor deze plannen zijn tweeledig. • Ten eerste varieert het getij verschil in de Golf in normale omstandigheden tussen 4,5 m voor een doodtij (het getij...
master thesis 1996
document
Jansen, P.L.M. (author), Vreeburg, I.C. (author)
The Gulf of Khambat in India is an estuary with an extremely large tidal range which in average circumstances varies between approximately 4.5 m for a neap-tide and 8.5 m. f or an average spring-tide. This large tidal difference goes hand in hand with a tidal flow in the range of 6 to 11 * 109 m3 per tidal cycle. Due to these features the Gulf...
master thesis 1992
document
Kooman, D. (author)
Onderzoek naar de toepasbaarheid van een getijcentrale in de Oosterschelde; waterloopkundige en economische afwegingen.
report 1975
Searched for: subject%3A%22Tidal%255C%2Benergy%22
(21 - 24 of 24)

Pages