Searched for: subject%3A%22Underwater%255C+concrete%22
(1 - 6 of 6)
document
Slockers, Dennis (author)
This thesis explores a suitable method and appropriate input to determine the failure probability of thermal shrinkage cracking in a steel fibre-reinforced underwater concrete floor by examining the factors that influence this failure probability.<br/><br/>An underwater concrete (UWC) floor is a common construction type in the Netherlands that...
master thesis 2023
document
van Starrenburg, Pim (author)
In the construction of subsoil structures, a common challenge is the presence of a high groundwater level in combination with the absence of a naturally impermeable layer or an environment susceptible to settlements due to lowering the groundwater level. To overcome this issue, a building pit with an underwater concrete floor (UCF) can be...
master thesis 2023
document
Apon, Martijn (author)
The focus of this research was the implementation of a permanent steel fibre reinforced underwater concrete floor (SFRUCF) as a permanent structural floor. A model was created that can describe the soil structure interaction of an SFRUCF including the highly non-linear behaviour of SFRC. The soil structure interaction of the UCF was modelled in...
master thesis 2019
document
Arkesteijn, R.T. (author)
Samenvatting is verwerkt in document, hoofstukken omvatten: - gevoeligheidsanalyses - betontechnologische aspecten - gebruik van 2D-rekenmodel - toetsing in BGT en UGT - constructieve veiligheide in geval van paaluitval - bepaling axiale veerstijfheid - bepaling normaaldrukkracht - staalvezelversterkt beton Summary in English is included in...
master thesis 2012
document
Van der Woerdt, W.H. (author)
Structural slabs on underwater concrete are widely applied in the construction of tunnels, parking garages, rail- and road construction. Over the years many problems have been reported with aquiferous crack formation in structural slabs on underwater concrete. Aquiferous trough crack formation threatens the durability of structural slabs on...
master thesis 2010
document
Weustink, M.A. (author)
Vanwege de hoge grondwaterstand in Nederland dienen voor het verlagen van de waterstand in bouwkuipen vaak speciale voorzieningen te worden getroffen. Indien een "open bronbemaling" niet is toegestaan en er onvoldoende verticaal evenwicht is voor een polderconstructie wordt een waterafsluitende laag gecreeerd met tijdelijke OWB-vloer. Na het...
master thesis 2000
Searched for: subject%3A%22Underwater%255C+concrete%22
(1 - 6 of 6)