Searched for: subject:"Utrecht"
(1 - 14 of 14)
document
van Bergenhenegouwen, Niels (author)
In the Netherlands, a lot of traffic congestion occurs on motorways. This problem is most severe nearby larger cities. Utrecht is one of these cities. To improve traffic flow in this area, a huge masterplan is designed by Rijkswaterstaat called “A27/A12 Ring Utrecht”. One part of this masterplan consists of the motorway A27 at Amelisweerd. Here,...
master thesis 2019
document
de Vries, Auke (author)
District heating networks (DHN) are frequently considered an alternative heating solutions in the energy transition. The implementation of thermal storage in large-scale, existing, district heating networks was researched in this study. Thermal storage was found to enable the incorporation of sustainable heat sources and optimise fuel usage in...
master thesis 2018
document
Westera, Niels (author)
Since the Netherlands possesses the largest natural gas reserve in Western Europe, most households depend on this resource for their heat provision. Of the total consumption of natural gas, 51% is used for heat provision to households. Both social problems with earthquakes related to natural gas exploitation and environmental problems with...
master thesis 2018
document
Van Wingerden, R. (author)
The aim of this research is twofold. The aim is (1) to find common location characteristics increasing the risk of the occurrence of structural office vacancy, and (2) to design an urban strategy for an office district with high office vacancy in Utrecht.
master thesis 2013
document
Alferink, J. (author)
master thesis 2012
document
Heukshorst, R.L.W. (author)
master thesis 2012
document
Zu Castell-Rüdenhausen, R.F. (author)
Studie naar een architectonische interventie in een in onbruik geraakt protestants kerkgebouw in Kanaleneiland?Zuid, Utrecht. 
master thesis 2012
document
De Jong, V.I. (author)
Het ontwerpproject betreft een herbestemming van een voormalige watertoren gelegen langs de Vaartse Rijn in Utrecht. Bij de herbestemming krijgt de watertoren een publieke functie als restaurant met uitzichtpunt. In 1998 is de watertoren grondig gereconstrueerd. Hierbij is de verloren gegane bakstenen ommanteling van de kop weer teruggebouwd....
master thesis 2012
document
Kroon, L.K. (author)
In de Utrechtse wijk Hoograven (Utrecht-Zuid) staat al decennialang een ruïne van een steenfabriek, vlakbij de splitsing van de Vaartse Rijn en het Merwedekanaal, even ten noorden van de A12. De steenfabriek, met de naam "De Liesbosch", stamt uit 1916, maar sinds 1983 resten er slechts vier muren. Tijdens dit afstudeerproject is een studie...
master thesis 2012
document
Hoevenagel, J.S. (author)
Herontwikkeling van de kanaalzone langs het kanaal de Vaartsche Rijn in Utrecht. Onderdeel van de herontwikkeling is de herbestemming van de watertoren Heuveloord.
master thesis 2012
document
Viscaal, J.H. (author)
The aim of this research is to find an answer on the question of how we should deal with situations where there has been a very large expansion -which results in a shifting gravity point- and we have to search for densification opportunities within existing urban areas. In these situations the new basis of the housing area at the edge of the...
master thesis 2010
document
Liong, S.W. (author)
De herontwikkeling van binnenstedelijke stationsgebieden is niet eenvoudig te realiseren. De continue veranderingen in het bestaande binnenstedelijke gebied, de verscheidenheid aan vastgoedfuncties gecombineerd met (spoor)wegeninfrastructuur, de aanwezigheid van veel betrokken actoren en hun belangen, de grootte van het gebied, de verschillende...
master thesis 2010
document
Eggink, D.A. (author)
In dit project is aan de hand van locatiespecifieke kenmerken een strategie opgesteld voor de ontwikkeling van het buitengebied tussen Utrecht, De Bilt, Zeist en Bunnik. Beleidsmatige opgaven als de Deltametropool en de Nieuwe Hollandse Waterlinie zijn het kader waarbinnen het project vorm heeft gekregen. Geprobeerd is om de verstedelijkingsdruk...
master thesis 2004
document
Schneemann, F. (author)
The Dutch cities of Amsterdam, Den Haag, Rotterdam and Utrecht form the compact „metroloop" popularly referred to as the Randstad, or „Rim City", Europe's densest conurbation. A number of government initiatives have investigated the potential for a high-speed magnetic levitation („maglev") rail system to solve the growing mobility problem in...
master thesis 2003
Searched for: subject:"Utrecht"
(1 - 14 of 14)