Searched for: subject%3A%22Veerse%255C+Gat%22
(1 - 8 of 8)
document
Graauw, A.F.F. de (author)
report 1980
document
Geluk, J.L. (author)
Het rapport bevat getijdeberekeningen over de afsluiting van het Veerse Gat zonder zandkreekdam.
master thesis 1972
document
Wiggerts, H. (author)
De uitvoeringsgegevens waarover men inlichtingen wil hebben moeten gemakkelijk en snel te vinden zijn, en niet alleen geven wat er in het Veersegat gebeurd is maar ook waarom het zo werd gedaan. Behalve de wijze van totstandkoming van de definitieve constructies (hoofdstuk7) zijn daarom in aparte hoofdstukken de "Al.gemene-“ en "Organisatorische...
report 1963
document
Stuvel, H.J. (author)
Boek geschreven naar aanleiding van de aanleg van de Veerse Gat-dam en de Zandkreek-dam, waardoor de drie eilanden (Walcheren, Noord-Beveland en Zuid-Beveland) tot één gesmeed werden en het Veerse Meer ontstond.
report 1963
document
Woestenenk, A.J. (author)
Na het gereedkomen van het wintersluitgat in de Veerse Gatdam werd de bodem ten zuidoosten van het sluitgat achter de bezinking plaatselijk uitgeschuurd tot een diepte van N.A.P. - 36 m. Deze ontgronding was een gevolg van de wervelstraat die bij vloed van het landhoofd aan de Noordbevelandse zijde binnenwaarts trok. Door het plaatsen van de...
report 1962
document
Anonymus, A. (author)
Het modelonderzoek betreffende de afsluiting van het Veersegat is voortgezet met een onderzoek naar de volgorde van plaatsing van de doorlaatcaissons in het sluitgat. Het uiteindelijke sluitgat zal gesloten worden door middel van zeven doorlaatcaissons. Daar deze caissons tijdens het plaatsen gesloten moeten zijn, treedt dan gedurende korte tijd...
report 1960
document
Nijdam, A. (author)
Ten behoeve van het onderzoek over de afsluiting van het Veeregat is in het Waterloopkundig Laboratorium "De Voorst" een model gebouwd van de mond van het Veeregat met een gedeelte van de Oosterschelde en de Roompot (M 586, lengteschaal 150, diepteschaal 50). De keuze van de randvoorwaarden, zodanig dat deze op voldoende afstand van de dam...
report 1959
document
Anonymus, A. (author)
Het onderzoek van het tracé van de afsluitdijk betreft het onderzoek van de plaats en de richting van het wintersluitgat in de dijk. Maatgevend voor het juiste tracé van het sluitgat is hier in hoofdzaak de aanval op de Walcherense kust. Door de gecompliceerdheid van de aanval door de stroom op de oever (waarschijnlijk combinatie van uitschuring...
report 1957
Searched for: subject%3A%22Veerse%255C+Gat%22
(1 - 8 of 8)