Searched for: subject%3A%22Verkeer%22
(1 - 20 of 54)

Pages

document
Davidse, M.P. (author)
In dit rapport zijn de resultaten beschreven van een bureaustudie uitgevoerd om informatie over de toepassing van asfalt op bermen op dijken te verzamelen en te bundelen. De bureaustudie is uitgevoerd in opdracht van Deltares in het kader van het project: “Advisering steenbekledingen Zeeland”. Om de kennis samen te brengen in dit rapport zijn de...
report 2013
document
Nauta, J.S. (author)
ABSTRACT - Nederland kent een divers landschap dat varieert van een strandwallenkust, veenvlaktes, droogmakerijen, zandplateaus tot rivierenlandschappen. Grote delen van deze landschappen zijn echter in de loop van de eeuwen getransformeerd in stedelijk gebied. Vooral in het westen van het land, de Randstad, is veel van het landschap verloren...
master thesis 2013
document
Veerman, M. (author)
Architectural Engineering dubbel afstudeertraject Architectuur + Bouwtechnologie. A: Transferium met als technische fascinatie grote overspanningen BT: Optimalisatie dubbel gekromde constructie naar het eigen gewicht en de wind en het ontwerpen van een generieke constructiemethode voor complexe knopen.
master thesis 2012
document
Van de Ven, M.F.C. (author), Montauban, C.C. (author)
Inhoudsopgave 1. Inleiding 1 2. Ontwerpeisen 1 2.1. Rekenparameters 1 2.2. Eisen 1 2.3. Mengselcodering 3 3. Standaard constructie 3 3.1. Introductie 3.2. Input voor de berekeningen 3.3. Invloed van de beddingsconstante 4. Besteksbepalingen 5 4.1 Eisen 5 4.2 Vooronderzoek 6 4.3 Geschiktheidsonderzoek 6 4.4 Uitvoering 7 4.5 Kwaliteitszorg 8 5....
report 2011
document
Schrauwers, A. (author)
The Netherlands is having trouble with the EU standards for respirable dust (PM 10). The Dutch Council of State recently blocked a number of residential development projects because local conditions failed to meet the PM 10 standard. Research by the Nano Structured Materials group at TU Delft shows that some 5% of the seven or so million motor...
journal article 2006
document
Pereboom, D. (author), Kiers, M.H. (author)
In Delft zal in 2005 begonnen worden met de bouw van de Koepoortgarage. Het betreft een tweelaags ondergrondse parkeergarage, waarop koopwoningen worden gesitueerd. Het project wordt gerealiseerd door Koepoort VoF (Ceres Projecten en Van Roey Projectontwikkeling b.v.) Deze partij zal samen met de te kiezen aannemer verantwoordelijk zijn voor de...
report 2005
document
De Groot, I.R.E. (author)
master thesis 2003
document
Van Egmond, R.J. (author)
This publication is a result of the research program "Seamless Multimodal Mobility", carried out within The Netherlands TRAIL Research School for Transport, Infrastructure and Logistics, and financed by the Delft University of Technology. The "Seamless Multimodal Mobility" research program will provide tools for the design and operation of...
book 1999
document
Weijnen, M.P.C. (author), Ten Heuvelhof, E.F. (author)
book 1999
document
Vermijs, R.G.M.M. (author)
Rapport in opdracht van Rijkswaterstaat, Adviesdienst Verkeer en Vervoer. Het gebruik van de Richtlijnen Ontwerp Autosnelwegen (ROA) bij het ontwerp of de evaluatie van een weefvak leidt niet in alle gevallen tot resultaat. In het geval van weefvakken kan men met behulp van de richtlijnen niet direct een capaciteitswaarde bepalen. Bovendien...
report 1998
document
Van Goerverden, C.D. (author), Botma, H. (author)
Rapport in opdracht van Rijkswaterstaat, Adviesdienst Verkeer en Vervoer. In het kader van het CIA-1 project (Capaciteitswaarden Infrastructuur Autosnelwegen), dat het vervaardigen van een eerste versie van een Nederlands capaciteitshandboek tot doel heeft, is een tweetal onderzoeken uitgevoerd naar de invloed van openbare verlichting op de...
report 1998
document
Minderhoud, M.M. (author), Papendrecht, J.H. (author)
Rapport in opdracht van Rijkswaterstaat, Adviesdienst Verkeer en Vervoer. Doel van het literatuuronderzoek is het inventariseren van capaciteitswaarden van diverse vormgevingselementen van autosnelwegen. Na een analyse van de verzamelde literatuureenheden en abstracts zijn de waarden gerubriceerd. Literatuur met betrekking tot wegvakken is...
report 1998
document
Van Goerverden, C.D. (author), Botma, H. (author)
Rapport in opdracht van Rijkswaterstaat, Adviesdienst Verkeer en Vervoer. In het kader van het CIA-1 project (Capaciteitswaarden Infrastructuur Autosnelwegen), dat het vervaardigen van een eerste versie van een Nederlands capaciteitshandboek tot doel heeft, zijn onder meer enkele onderzoeken uitgevoerd naar de invloed van openbare verlichting op...
report 1998
document
Van Goeverden, C.D. (author), Botma, H. (author)
Rapport in opdracht van Rijkswaterstaat, Adviesdienst Verkeer en Vervoer. In het kader van het CIA-1 project (Capaciteitswaarden Infrastructuur Autosnelwegen), dat het vervaardigen van een eerste versie van een Nederlands capaciteitshandboek tot doel heeft, is een tweetal onderzoeken uitgevoerd naar de invloed van openbare verlichting op de...
report 1998
document
Boekholt, B.J. (author), Botma, H. (author), Minderhoud, M.M. (author), Muller, T.H.J. (author)
Rapport in opdracht van Rijkswaterstaat, Adviesdienst Verkeer en Vervoer. Dit onderzoek betreft een analyse van het capaciteitsbegrip en aanbevelingen voor het gebruik van capaciteitswaarden in het ontwerpproces. In deze studie wordt een aanzet gegeven tot een meer verfijnde en praktisch bruikbare definitie van het begrip capaciteit. Daarbij is...
report 1998
document
Egeter, B. (author), Van Binsbergen, A.J. (author)
Vervoersystemen met zowel individuele als collectieve kenmerken spelen in lange-termijnstudies als het door de Rijksplanologische dienst opgezette 'Ruimpad'-project, dat probeert inzicht te geven in de wisselwerking tussen activiteiten, ruimtelijke ordening en vervoer op de lange termijn (2050), een belangrijke rol. In dit rapport vindt een...
report 1996
document
Immers, L.H. (author), Egeter, B. (author)
Rapport in opdracht van het Interprovinciaal Overlegorgaan (IPO). Volgens het VERDI-convenant krijgen de Provincies de regie over het regionale integrale verkeers- en vervoerbeleid. Tevens zullen het interlokale openbaar vervoer en de coördinerende rol voor de afstemming tussen het stads- en streekvervoer tot de verantwoordelijkheid van de...
report 1996
document
Immers, L.H. (author), Egeter, B. (author)
Rapport in opdracht van het Interprovinciaal Overlegorgaan (IPO). Volgens het VERDI-convenant krijgen de Provincies de regie over het regionale integrale verkeers- en vervoerbeleid. Tevens zullen het interlokale openbaar vervoer en de coördinerende rol voor de afstemming tussen het stads- en streekvervoer tot de verantwoordelijkheid van de...
report 1996
document
Van Bekkum, P.H.G. (author)
Afstudeerrapport Faculteit der Civiele Techniek, Vakgroep Infrastructuur. De bestaande en veelvuldig toegepaste statische of tweedimensionale verkeerstoedelingsmodellen kunnen de omvang en opbouw van congestie op een verkeersnetwerk niet goed beschrijven. Het in deze studie toegepaste verkeersmodel deelt het verkeer toe aan een twee-dimensionaal...
report 1996
document
Binsbergen, A.J. (author), Bovy, P.H.L. (author)
journal article 1996
Searched for: subject%3A%22Verkeer%22
(1 - 20 of 54)

Pages