Searched for: subject%3A%22Verweking%22
(1 - 4 of 4)
document
Kester, E.C.M. (author)
In deze thesis komt het onderwerp dynamische verweking aan bod, er wordt onderzoek gedaan naar het verschijnsel, waarbij is vastgehouden aan de volgende hoofdvraag: “hoe zit het verschijnsel dynamische verweking precies in elkaar, welke parameters hebben invloed op het verschijnsel, wanneer treedt het fenomeen op en hoe is dit te voorspellen?”...
bachelor thesis 2014
document
Van den Ham, G. (author)
SLIQ2D is een quasi-2D computerprogramma waarmee het optreden voorspeld kan worden van een verwekingsvloeiing ofwel een instabiliteit van een onderwatertalud ten gevolge van verweking, gegeven de taludhelling, relatieve dichtheid en materiaaleigenschappen van het zand. Dit programma is in 1994 door Grondmechanica Delft ontwikkeld deels in...
report 2009
document
De Nijs, R. (author)
Tijdens tunnelboringen onder de Nederlandse bodemomstandigheden wordt gevreesd voor het verschijnsel verweking. Verweking is een verschijnsel waarbij verzadigde losgepakte zandgronden ten gevolge van een belasting overgaan van een stabiele naar een vloeibare toestand, dit als gevolg van een toegenomen poriënwaterdruk welke de effectieve...
master thesis 1996
document
De Groot, M.B. (author), Ernst, R.J. (author), Meijers, P. (author), Hoogeveen, R. (author), Best, H. (author)
Aspecten van grondmechanische stabiliteit zonder verweking.
report 1990
Searched for: subject%3A%22Verweking%22
(1 - 4 of 4)