Searched for: subject:"Vlissingen"
(1 - 5 of 5)
document
Wiegmans, B. (author), Konings, J.W. (author), Priemus, H. (author)
The economic importance of accommodating container transport and the increasing demand for container-handling capacity are major triggers for conventional ports to develop container terminals. The port of Vlissingen, located between Rotterdam and Antwerp, is aspiring to gain a position in deep-sea container handling. A relevant factor that...
journal article 2009
document
Venema, J.E. (author)
De Dienst Weg- en Waterbouwkunde heeft in opdracht van Rijkswaterstaat Directie Zeeland de benodigde dijktafelhoogten en het benodigde ruimtebeslag voor de verbetering van de waterkering rond de Buitenhaven Vlissingen opnieuw vastgesteld. Hierbij is gebruik gemaakt van hydraulische belastingen die recent zijn berekend met het model SWAN. Ook...
report 2002
document
Hilkhuysen, G.L.M. (author), Louwen, E. (author), Maat, C. (author)
book 1997
document
Niemeijer, J. (author)
De kruinhoogten van de dijken rond het havenggebied Vlissingen-Oost (Sloehavengebied) worden binnenkort op deltahoogte gebracht. De kruinhoogten zijn berekend volgens de deltanomen, rekening houdend met zeespiegelstijging, opwaaiing, seiches en lokale golfgroei. Deze kruinhoogten zijn vergeleken met de aanwezige kruinhoogten. Het blijkt dat de...
report 1992
document
Niemeijer, J. (author)
De waterkering rond de Buitenhaven te Vlissingen wordt voor een deel gevormd door een sluizencomplex met 3 sluizen, een coupure en door kademuren. In deze notitie wordt ingegaan op de benodigde kerende hoogte voor deze constructies. Voor het bepalen van de benodigde kerende hoogte van deze onderdelen kan niet gebruik gemaakt worden van de...
report 1991
Searched for: subject:"Vlissingen"
(1 - 5 of 5)