Searched for: subject%3A%22Waalhaven%22
(1 - 8 of 8)
document
van der Laan, Filipa (author)
This thesis contributes to shedding light on the significance of investigating and archiving the housing conditions of guest workers after the Second World War in the Netherlands from the 1940s to the 1990s. It is a topic that has not been sufficiently addressed in architectural and urban studies. The economic boom after the Second World War...
student report 2023
document
Lee, Hanvit (author)
Renewable energy is beneficial to human life. According to the International Renewable Energy Agency, renewable energy provides not only environmental benefits but also societal advantages, namely lower carbon emissions/ reducing air pollution and employment. However, these systems require a substantial scale of infrastructures which take up...
master thesis 2021
document
Lee, E.K.C. (author)
Een van de belangrijkste aspecten bij het ontwerp van een nieuwe binnenhaven of waterweg is de toegankelijkheid voor de scheepvaart. Tot medio de jaren 90 toen de Richtlijnen Vaarwegen werden gepubliceerd werd ontworpen op basis van het oordeel van ervaren nautici die zich aan de hand van bezoek, onderzoek van de stroming een beeld van de...
master thesis 2014
document
Lysen, C.T. (author)
master thesis 2013
document
Dudok van Heel, D. (author)
Om een beter inzicht te krijgen naar de toepassingen van hogesterktebeton (HSB) bij de uitvoering van kademuren is er een haalbaarheidsstudie gestart. Deze bekijkt de mogelijkheden van het voegloos uitvoeren van de betonnen bovenbouw van kademuren in HSB. Als eerste is er gekeken naar de opbouw van kademuren. De verschillende onderdelen waaruit...
master thesis 2007
document
Van Solkema, W.H. (author)
Momenteel is men bezig met een herinrichting van de Waalhaven te Rotterdam. Deze herinrichting van de haven betekent voornamelijk het dempen van de huidige haven en het bouwen van nieuwe kademuren. Gezien de weinig draagkrachtige bodem, die bovendien zeer inhomogeen van opbouw is, is de bouw van een kademuur middels conventionele methodes erg...
master thesis 1994
document
Tijssen, G.C.J. (author), Veldhuijsen, A.F. (author)
Na het rapport, inhoudende een literatuuronderzoek met betrekking tot de ontwikkeling van de kademuurconstructies en hun verschillende renovatie/aanpassingsmethoden, plaatsgevonden in enkele belangrijke havens, volgt hierop aansluitend rapport. In maart 1985 is door het Gemeentelijk Havenbedrijf Rotterdam het Kaderplan Herstructurering Oude...
master thesis 1988
document
Van der Burg, H.W. (author)
In dit verslag wordt het dempen van een gedeelte van de Waalhaven in Rotterdam behandeld. Het gaat met name om het gedeelte tussen pier 5 en pier 6 (zie het kaartje achterin). Aanleiding tot deze deelstudie is een vooronderzoek, waarin o.a. de evt. extra terreinbehoeftein de toekomst in het oude havengebied van Rotterdam aan de orde is gekomen....
master thesis 1977
Searched for: subject%3A%22Waalhaven%22
(1 - 8 of 8)