Searched for: subject%3A%22Waddeneilanden%22
(1 - 6 of 6)
document
Kloosterman, J. (author), Wiersinga, W. (author), Schuiling, E. (author)
Dit onderzoek analyseert voor het Deltaprogramma Waddengebied de belangen en visies van diverse lokale stakeholders op veiligheid op de eilanden en de vastelandskust. Hoewel langs de vastelandskust veiligheidsproblemen moeten worden opgelost is daar weinig maatschappelijke discussie over; er zijn veel mogelijke oplossingen zoals ruimtelijke...
report 2012
document
Cleveringa, J. (author), Mulder, S. (author), Oost, A. (author)
In dit rapport wordt een overzicht geboden van mogelijke kustbeheermaatregelen bij de eilandkoppen van de Wadden en de Kop van Noord-Holland. Daarbij wordt de vraag beantwoord waar zandwinning voor suppleties kan plaatsvinden. Hiervoor is het noodzakelijk om een overzicht te schetsen van de belangrijkste processen rond de koppen van de eilanden....
report 2004
document
Steetzel, H.J. (author)
report 1995
document
Anonymus, A. (author)
Series of areal pictures of the northern coast of North Holland (Bergen) with groynes (strandhoofden) and beach nourishments. Noorderhaaks, Texel, Vlieland, Terschelling, Ameland and Schiermonnikoog. Picture date: 15 Oct 1990
report 1990
document
IJnsen, F. (author)
In opdracht van de hoofddirectie van de Rijkswaterstaat dient een beleidsanalytische studie naar de verdediging van de zandige Noordzeekust van Nederland te worden verricht. Dit onderzoek geschiedt in het kader van het landelijke project "Nota Kustverdediging". Via een behandeling door de Tweede Kamer en het Kabinet kan het rijksbeleid op grond...
report 1988
document
IJnsen, F. (author)
In deze notitie wordt beknopt ingegaan op de methoden van onderzoek op grond waarvan uit het bestaande waarnemingsmateriaal extrapolaties van het toekomstige gedrag van de Noordzeekusten van de eilanden: Vlieland, Terschelling, Ameland en Schiermonnikoog (overzicht zie bijlage 1) met de nodige reserve kunnen worden verkregen. Deze "reserve" is...
report 1988
Searched for: subject%3A%22Waddeneilanden%22
(1 - 6 of 6)