Searched for: subject%3A%22Waddenzee%22
(1 - 20 of 86)

Pages

document
van der Reijden, Ineke (author)
Een groot deel van het dijktraject tussen Koehool-Lauwersmeer (KL) aan de Waddenzee voldoet nog niet aan de normering. Zo ook de zogenaamde ‘groene dijk’, welke volledig uit grasbekleding bestaat. Dit dijktraject voldoet niet voor het faalmechanisme Gras Erosie Buitentalud (GEBU), mede door een te hoge hydraulische belasting. Momenteel is...
student report 2019
document
Platell, H. (author)
In dit onderzoek is aandacht besteed aan de gravitatie circulatie in de Waddenzee. Daarbij is de vraag of dit een rol kan spelen bij sedimenttransport. De gravitatie circulatie is een stroming die bovenin de waterkolom een andere stromingsrichting kent dan onderin en ontstaat doordat het water niet een uniforme dichtheid kent in het bekken....
bachelor thesis 2016
document
Platell, H. (author)
In dit onderzoek is aandacht besteed aan de gravitatie circulatie in de Waddenzee. Daarbij is de vraag of dit een rol kan spelen bij sedimenttransport. De gravitatie circulatie is een stroming die bovenin de waterkolom een andere stromingsrichting kent dan onderin en ontstaat doordat het water niet een uniforme dichtheid kent in het bekken....
bachelor thesis 2016
document
Dijkema, K.S. (author), Van Duin, W.E. (author), Dijkman, E.M. (author), Nicolai, A. (author), Jongerius, H. (author), Keegstra, H. (author), Jongsma, J.J. (author)
Zowel in nationaal als in trilateraal verband geldt als één van de ecologische doelen voor de Waddenzee een zo groot en natuurlijk mogelijk areaal aan kwelders. Actief ingrijpen om bestaande kwelders in stand te houden dient op een zo natuurlijk mogelijke wijze plaats te vinden. In de kwelderwerken en zomerpolders langs Friese en Groninger...
report 2013
document
Van Loon-Steensma, J.M. . (author), Meeuwsen, H.A.M. (author), De Groot, A.V. (author), Van Duin, W.E. (author), Van Wesenbeek, B.K. (author), Smale, A.J. (author), Wegman, R.M.A. (author)
In dit rapport wordt een ‘Zoekkaart Kwelders en Waterveiligheid Waddengebied’ gepresenteerd. Deze zoekkaart geeft een beeld van locaties in het Waddengebied waar kwelders mogelijk kunnen bijdragen aan de waterveiligheid. Dit gaat zowel om bestaande kwelders als om het stimuleren van nieuwe kweldervorming. De zoekkaart is gebaseerd op de huidige...
report 2012
document
Dastgheib, A. (author)
The morphology of tidal basins includes a wide range of features developing along different spatial and temporal scales. Examples are shoals, channels, banks, dunes and ripples. Coastal engineers use their engineering tools to answer questions on the processes governing the short term (< decades) development of these morphological features....
doctoral thesis 2012
document
Papenborg, L.R. (author)
Delfzijl 2030 WADerPROOF; A graduation thesis separated in two parts: [1] WADerPROOF; a spatial plan to combine the problematic of social decline and flood management in a spatial concept for the town of Delfzijl. [2] Zoet, Zout & Siel; a urban plan with the intention to use the identity of Delfzijl -the sea dike- for the urban regeneration of...
master thesis 2012
document
Van Es, K. (author)
Het Deltaprogramma Waddengebied heeft de volgende doelen (zie plan van aanpak, 2010): het ontwikkelen van een integrale aanpak die de veiligheid van de kust van de Waddeneilanden en het vasteland moet waarborgen. Het is daarbij de insteek om waterveiligheid te integreren met de functies natuur, recreatie en met duurzame economische activiteiten....
report 2011
document
Van der Westhuysen, A. (author), Van Dongeren, A. (author), Van Nieuwkoop, J. (author), Groeneweg, J. (author), Eslami Arab, S. (author)
Over the last five years a research program has been carried out to assess the performance of the spectral wave model SWAN in the Wadden Sea so that it may be used for the transformation of offshore wave conditions to wave boundary conditions near the sea defenses (dikes and dunes). The assessment was done on the basis of extensive wave...
report 2011
document
Swinkels, C.M. (author)
One of the unresolved issues regarding the performance of SWAN in the Wadden Sea is the penetration of North Sea waves into the tidal inlet systems. For accurate modelling of the complex processes in these areas, the underlying water level and current fields should be of good quality. The hydrodynamic modelling to generate water level and...
report 2010
document
Van der Westhuysen, A.J. (author), Van Vledder, G.P. (author), Wenneker, I. (author)
The spectral wind wave model SWAN (Booij et al. 1999) plays a key role in the estimation of the Hydraulic Boundary Conditions (HBC) for the primary sea defences of the Netherlands. Since some uncertainty remains with respect to the reliability of the wind wave model SWAN for application to the geographically complex area of the Wadden Sea, a...
report 2008
document
Hoogland, K.J. (author)
Dit stormverslag beschrijft de wind-, golf- en waterstandgegevens die zijn gemeten in de Waddenzee tijdens de storm van 8 november 2007. Dit verslag is mede bedoeld als hulpmiddel om te bepalen of de data van deze stormperiode bruikbaar zijn voor onderzoek. Daartoe worden tijdreeksen van de belangrijkste golfparameters gepresenteerd, golfspectra...
report 2008
document
Hoogland, K.J. (author)
Dit stormverslag beschrijft de wind-, golf- en waterstandgegevens die zijn gemeten in de Waddenzee tijdens de storm van 31 januari 2008. Dit verslag is mede bedoeld als hulpmiddel om te bepalen of de data van deze stormperiode bruikbaar zijn voor onderzoek. Daartoe worden tijdreeksen van de belangrijkste golfparameters gepresenteerd, golfspectra...
report 2008
document
Beckers, J.V.L. (author), Geer, P.F.C. van (author)
report 2008
document
Dijkema, K.S. (author), Nicolai, A. (author), Frankes, J. (author), Jongerius, H. (author), Keegstra, H. (author), Swierstra, J. (author)
In de Waddenzee liggen langs de noordkust van het vasteland van Groningen en Friesland 6000 ha voormalige landaanwinningswerken. Door middel van sturing van de natuurlijke processen zijn daarin halfnatuurlijke kwelders gevormd. De kwelderwerken zijn door middel van rijshoutdammen en begreppeling gecreëerd en de kweldervegetatie heeft zich...
report 2007
document
Westhuysen, A.J. van der (author), Leser, G. (author)
report 2007
document
Luijendijk, A.P. (author), Schouten, J.J. (author)
report 2007
document
Beckers, J.V.L. (author), Vledder, G.P. van (author), Groeneweg, J. (author), Kramer, N.L. (author), Stijnen, J. (author)
report 2007
document
Geer, P.F.C. van (author)
report 2007
document
Westhuysen, A.J. van der (author), Vledder, G.P. van (author)
report 2007
Searched for: subject%3A%22Waddenzee%22
(1 - 20 of 86)

Pages