Searched for: subject%3A%22Walcheren%22
(1 - 6 of 6)
document
Zuiderbaan, K.E. (author)
In 1944 because of the allied bombing of the island of Walcheren a number of dikes had breached and the island was flooded. The four breaches (Westkappelle, Nolle, Veere and Rammekens) were closed in 1944 and 1945 with a lot of improvisation. Also some caissons (phoenix caissons from the Mulberry harbours from the Normandy landings) were applied...
master thesis 1999
document
Bleyi, R.H.J. (author)
Because of the allied bombing of Walcheren in 1944 the island suffered from a number of breaches. These breaches were closed in the period 1944-1945. The closures have been described by A. den Doolaard in his novel "Het Verjaagde Water". For the closure Phoenix caissons have been used from the Mulberry harbours build during the allied landings...
master thesis 1998
document
Van Rosmalen, B. (author), Kullberg, J. (author)
book 1997
document
Johanson, J.C.P. (author)
Ten behoeve van de strandrecreatie bestaan plannen om langs de kust van Walcheren op daartoe geschikte plaatsen het aantal strandhuisjes uit te breiden. Aan het waterschap Walcheren wordt toestemming gevraagd om deze huisjes ook op de harde bekleding te plaatsen. Daartoe is het noodzakelijk om palen door de bekleding tot in het dijklichaam te...
report 1988
document
Ferguson, H.A. (author)
In 1932 werd de Zuiderzee afgesloten en ruim een halve eeuw later op 6 oktober 1986 werd de Oosterscheldekering officieel in gebruik gesteld. In het tijdsverloop tussen deze beide grote waterstaatkundige evenementen is er veel gebeurd op het gebied der waterbouwkunde. Het grote verschil tussen deze twee afsluitwerken. beide in hun soort...
report 1986
document
Van Dixhoorn, K. (author)
Dit hoofdafstudeerontwerp kustwaterbouwkunde is een onderzoek naar de toekomstige ontwikkeling van de kust van Walcheren tussen Westkapelle en Vlissingen (zie bijlage 1). Bij het onderzoek wordt ervan uitgegaan, dat de huidige toestand met een open Oosterschelde gehand, haafd blijft. Men kan zich afvragen in hoeverre een gehele of gedeeltelijke...
master thesis 1977
Searched for: subject%3A%22Walcheren%22
(1 - 6 of 6)