Searched for: subject%3A%22Waterbouwasfalt%22
(1 - 2 of 2)
document
Herpen, J.A. (author)
Op theoretische wijze is vastgesteld in hoeverre een asfaltconstructie mogelijk in kwaliteit kan afnemen in de tijd. De kwiliteitsafname van de constructie als geheel is het gevolg van de kwaliteitsafname van specifieke materiaal- en constructie-eigenschappen ofwel toestandskenmerken. De achteruitgang van deze toestandskenmerken is beschreven...
report 1991
document
Bitumarin, BV (author)
In het kader van het onderzoek naar de toepassingsmogelijkheid van zandasfalt c.q. zeegrindasfalt als bodembescherming in de as van de stormvloedkering Oosterschelde werd in het Laboratorium van Bitumarin te Opijnen een vergelijkend onderzoek uitgevoerd naar de waterdoorlatendheden van enkele asfalt c.q. zandasfalt- c.q. zeegrindasfaltprodukten....
report 1977